Обява за подбор по документи за длъжността "Младши експерт" към Превантивно-информационен център по зависимости

Размер на шрифта: A A A

Превантивно-информационен център по зависимости обявява подбор по документи за длъжността "Младши експерт“ 

1. Длъжност: Младши експерт

2. Изисквания за заемане на длъжността:
2.1. Степен на образование: висше, образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“. Предимство е по-високата образователно-квалификационна степен „Магистър“
2.2. Специалност: „Психология“, „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Педагогически науки“
2.3. Компютърна грамотност: умения за работа с персонален компютър (MS Office – Microsoft Word, Microsoft Excel, електронна поща, интернет)
 
3. Допълнителни изисквания:
3.1. Комуникативност, способност за планиране и организиране на дейността си, за работа в екип, инициативност;
3.2. Умения за разработване, провеждане и координиране на програми и инициативи, изготвяне на анализи, доклади, отчетна документация;
3.3. Отлична езикова култура; владеенето на английски език или друг чужд език е предимство.
 
4. Необходими документи за кандидатстване:
4.1. Автобиография (Europass формат)
4.2. Мотивационно писмо
4.3. Ксерокопия на документи за изискваното образование и допълнителна квалификация (дипломи, сертификати); документ за притежавани умения за работа с персонален компютър
4.4. Препоръки от досегашен работодател или академичен преподавател
 

5. Обявената длъжност се заема по трудово правоотношение с изпитателен срок.

6. Режим на работно време: 8-часов работен ден

7. Подборът ще се проведе на два етапа:
7.1. Допускане по документи, съобразно посочените изисквания
7.2. Интервю с допуснатите кандидати
 
8. Срок за подаване на документи: до 17:30 часа на 16 октомври 2020 г.
 
9. Подаване на документи:
Превантивно-информационен център по зависимости
ул. „Цар Иван Шишман“ № 96
гр. Стара Загора
 
10. Телефон за контакти: 042/23-00-24; 0888/12-64-13

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали