Обява за подбор по документи за длъжността "Огняр - поддръжка"

Размер на шрифта: A A A

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЯВА  ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА  ДЛЪЖНОСТТА  „ОГНЯР-ПОДДРЪЖКА“,  ЗВЕНО „СТОПАНИСВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ“

1.Кратко описание на длъжността:

Осигурява нормална работа на отоплителната инсталация в централната сграда на администрацията през есенно-зимния сезон. Води отчет за разходите в отоплителната инсталация и оформя всички документи. Поддържа водопроводната инсталация и други съоръжения в сградите, ползвани от администрацията в рамките на своята компетентност

Работа с агрегата за аварийно електрозахранване на централната сграда на администрацията.

 

2. Изисквания за заемане на длъжността:

  • Средно образование;
  • Професионален опит –  минимум една година по специалността.
  • Свидетелство за правоспособност  като машинист на котли с високо налягане.

 

3. Необходими документи:

  • Автобиография/СV.
  • Копие от диплом за завършено образование.
  • Удостоверение за правоспособност.
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 

4. Вид заетост:

  • Пълно работно време.

Документите на кандидатите ще се приемат до 02.10.2020 г. в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“ , Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, всеки ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За допълнителна информация тел: 042/614 633; 042/614 631.

 

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Стара Загора при спазване изискванията на ЗЗЛД.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали