ОБЯВА ЗА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „СТАРА ЗАГОРА“

Размер на шрифта: A A A

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

УПРАВИТЕЛ НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „СТАРА ЗАГОРА“

Основни отговорности:

  • Управителят отговаря за правилното стопанисване, опазване и експлоатация на имуществото и активите на база Културен център „Стара Загора“, собственост на Община Стара Загора;
  • изготвя график за използване на базата и отговаря за правилното провеждане на съответните прояви с естетически, културно-просветен, образователен, познавателен и практически характер, както и творческите репетиции на сцената или в определените за целта фоайета;
  • отговаря за изготвянето, актуализирането и съгласуването на всички документи, свързани с организацията и безопасността на работа, многофункционалния режим на ползване, както и изпълнението на всички противопожарни изисквания в база Културен център „Стара Загора“;
  • гарантира и обезпечава с наличната техника в базата реализацията и представянето на иновативни съвременни формати, експериментирането и създаването на авангардни творчески модели и постигането на новаторски художествени решения;
  • предлага конкретни проекти, свързани с използването в максимална степен възможностите на базата и различните партньори и подпомага активно администрацията на Община Стара Загора при формирането и изпълнението на общинската културна политика.

 

Работно време - 8:30 – 17:30 часа (8 часа)

Брой на свободните работни места - 1

Дата, от която работното място е свободно - 01.10.2019 г.

Място на работа – Културен център „Стара Загора“

Степен и област на образование: Минимално образование: средно

Професионален организационен опит: 2 години

Изискван към професията опит: да притежава опит в организирането на различни прояви, сформирането и ръководенето на мотивиран обслужващ екип /осветители, озвучители, сценичен персонал и др./, добро контактуване с различни ползватели на базата и с институциите, свързани с безопасната експлоатация на същата, технически умения и компютърна грамотност

Необходими документи:

  1. Заявление за заемане на длъжността; 
  2. Професионална автобиография;
  3. Копие от документа, удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация;
  4. Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/.

Забележка! Свидетелство за съдимост /копие/ и Карта за предварителен медицински преглед /копие/ се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.

Документите се подават лично до 10 октомври 2019 г. от 8:30 до 17:30 часа в сградата на Община Стара Загора, ет. 7, стая 707.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали