Конкурси и обявления за работа


ПРОЦЕДУРА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА „ПРЕХОДНИ ЖИЛИЩА“, „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА“, „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“ и „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С ТЕЖКИ МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИ

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА „ПРЕХОДНИ ЖИЛИЩА“, „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА“, „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“ и „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С ТЕЖКИ МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“ /НА ТРУДОВ ДОГОВОР/ Във връзка с изпълнение…

Обява за подбор по документи за длъжността "Главен експерт", Дирекция "Общински проекти и контрол по строителството"

1. Кратко описание на длъжността: Участва с предложения при подготовка на годишните програми за строителство и ремонти на общински ВиК обекти. Участва в ЕСУТ, като разглежда част ВиК на инвестиционни проекти за съответствие с разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове. Участва в изготвянето на задания за проектиране на строителни…

Обява за подбор по документи за длъжността "Старши специалист", Отдел "Кадастър и регулация", Дирекция "Строителство и инвестиции"

1. Кратко описание на длъжността: Издава удостоверения за изработване на данъчна оценка на земеделски земи, попадащи в зоната на § 4 от ЗСПЗЗ. Да идентифицира имоти по стари (помощни) и нови планове на новообразуваните имоти. Да отговаря на писма от съда, областна администрация и гражданите на земеделски имоти, попадащи в…

Обява за подбор по документи за длъжността "Специалист", Отдел "Кадастър и регулация", Дирекция "Строителство и инвестиции"

1. Кратко описание на длъжността: Присъства при откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво, като взема екземпляр от съставения протокол за безсрочно съхранение в архива на общината. Изготвя акт за непълноти /грешки/ в одобрен кадастрален план, оформя и обявява заповедта на заинтересованите собственици. Изготвя преписка за…

Обява за подбор по документи за длъжността "Младши експерт", Дирекция "Общински проекти и контрол по строителството"

1. Кратко описание на длъжността: Изготвя спецификации и договорни документи, предназначени за изпълнение на инвестиционни проекти. Изготвя документи и процедури по устройствено планиране, съгласно ЗУТ. Изготвя проектно-сметна документация, включително скици и чертежи при изпълнение на архитектурни проекти. Участва в изготвянето на становища, отговори по преписки, жалби и писма. Инспектира строителни…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали