Конкурси и обявления за работа


Община Стара Загора набира инструктори за "Въжена градина"

Община Стара Загора набира инструктори за „Въжена градина“ за деца до 14 години в Парк „Митрополит Методий Кусев“  и Парк „Артилерийски“. Необходими документи: СV – автобиография; Копие на диплома за образование /минимум средно образование/; Предвид естеството на работа е желателно кандидатите да бъдат в добра физическа форма. Документи се подават…

Конкурс за управител на "Автосервиз на здравни заведения" ЕООД

На основание чл.60 от Наредбата за избор на управител на търговско дружество с общинско участие, Решение № 266/30.04.2020г. на Общински съвет и Заповед № 10-00-1468/29.05.2020г. на Кмета на Община Стара Загора   О  Б  Я  В  Я  В  А Конкурс за управител на „Автосервиз на здравни заведения” ЕООД Стара Загора…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Главен експерт в отдел "Устройство на територията"

Списък на допуснатите кандидати  15/05/2020 , 17:05 Списък на недопуснатите кандидати  15/05/2020 , 17:05 Система за определяне на резултатите  15/05/2020 , 17:05

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Началник на отдел "Туризъм и младежки дейности"

Списък на допуснатите кандидати  15/05/2020 , 17:00 Списък на недопуснатите кандидати  15/05/2020 , 17:00 Система за определяне на резултатите  15/05/2020 , 17:00

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали