Конкурси и обявления за работа


Конкурс за избор на управител на Областен Информационен Център – Стара Загора

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: Минимални изисквания: Образователно-квалификационна степен: висше образование, степен „магистър”. Управленски опит: минимум 1 година. Професионален опит: минимум 1 година опит в разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и/или управлението и реализацията на поне…

Конкурс за управител на „Обредни дейности” ЕООД

Община Стара Загора, на основание чл. 62 от Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества, Решениe № 386/25.06.2020 г. на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 10-00-1979/15.07.2020 г. на Кмета на Община Стара Загора обявява Конкурс за управител на…

Конкурс за управител на „Мересев” ЕООД

Община Стара Загора, на основание чл. 62 от Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества, Решениe № 385/25.06.2020 г. на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 10-00-1980/15.07.2020 г. на Кмета на Община Стара Загора обявява Конкурс за управител на…

Обява за подбор по документи за длъжността "Огняр - поддръжка"

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЯВА  ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА  ДЛЪЖНОСТТА  „ОГНЯР-ПОДДРЪЖКА“,  ЗВЕНО „СТОПАНИСВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ“ 1.Кратко описание на длъжността: Осигурява нормална работа на отоплителната инсталация в централната сграда на администрацията през есенно-зимния сезон. Води отчет за разходите в отоплителната инсталация и оформя всички документи. Поддържа водопроводната…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Началник на отдел „Спортни дейности“

Списък на допуснатите кандидати 26/06/2020, 09:54 Списък на недопуснатите кандидати 26/06/2020, 09:54 Система за определяне на резултатите 26/06/2020, 09:54

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали