Конкурси и обявления за работа


Конкурс за възлагане на управлението на лечебно заведение - "Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Стара Загора" ЕООД

На основание чл. 3, ал. 2 от НАРЕДБА № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и Заповед № 10-00-1661  от 15.06.2020г. на Кмета на Община Стара Загора, се публикува, че с Решения…

Конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „Образование“

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител обявява Конкурс за длъжността Началник на отдел „Образование“  1. Минимални изисквания и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: Висше образование с образователно-квалификационна степен “Бакалавър”; Професионален опит 4 години;  …

Конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „Спортни дейности“

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител обявява Конкурс за длъжността Началник на отдел „Спортни дейности“  1. Минимални изисквания и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: Висше образование с образователно-квалификационна степен “Бакалавър”; Професионален опит 4 години;…

Община Стара Загора набира инструктори за "Въжена градина"

Община Стара Загора набира инструктори за „Въжена градина“ за деца до 14 години в Парк „Митрополит Методий Кусев“  и Парк „Артилерийски“. Необходими документи: СV – автобиография; Копие на диплома за образование /минимум средно образование/; Предвид естеството на работа е желателно кандидатите да бъдат в добра физическа форма. Документи се подават…

Конкурс за управител на "Автосервиз на здравни заведения" ЕООД

На основание чл.60 от Наредбата за избор на управител на търговско дружество с общинско участие, Решение № 266/30.04.2020г. на Общински съвет и Заповед № 10-00-1468/29.05.2020г. на Кмета на Община Стара Загора   О  Б  Я  В  Я  В  А Конкурс за управител на „Автосервиз на здравни заведения” ЕООД Стара Загора…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали