Конкурси и обявления за работа


Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на общинска Детска ясла № 3 „Маргаритка”

На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 10-00-1210/02.06.2021г. на Кмета на общината, Община Стара Загора обявява Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на общинска Детска ясла № 3 „Маргаритка” І. Характер на дейността Директорът на детската ясла организира, ръководи и контролира цялостната дейност на заведението съгласно…

Конкурс за заемане на длъжността „Управител” на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Св. Козма и Дамян“

На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 10-00-1212/02.06.2021 г. на Кмета на общината, Община Стара Загора обявява Конкурс за заемане на длъжността „Управител” на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Св. Козма и Дамян“, гр. Стара Загора І. Характер на дейността Управителят организира, ръководи…

Конкурс за заемане на длъжността „Главен уредник“ в къща музей „Гео Милев“

На основание Заповед № 10-00-1101/ 25.05.2021 г. на Кмета на Община Стара Загора, във връзка с чл. 90, ал. 1 и 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, Община Стара Загора обявява конкурс за заемане на длъжността „Главен уредник“ в къща музей „Гео Милев“ Място на работа: Къща музей…

Конкурс за заемане на длъжността "Уредник" в музей "Литературна Стара Загора"

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА На основание Заповед №10-00-774/13.04.2021г. на Кмета на Община Стара Загора,  във връзка с чл.90, ал.1 и 2 и чл.91 от Кодекса на труда    О  Б  Я  В  Я  В  А: Конкурс за заемане на длъжността „Уредник” в музей „Литературна Стара Загора“   Код по НКПД 2621-6004  …

Конкурс за управител на "Мересев" ЕООД

На основание чл.62 от Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества, Решениe № 902/25.03.2021г. на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 10-00-602/29.03.2021г. на Кмета на Община Стара Загора   О  Б  Я  В  Я  В  А Конкурс за управител…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали