Съобщение до допуснатите кандидати в конкурса за длъжността "Секретар на община"

Размер на шрифта: A A A

Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да се явят за провеждането на конкурсната процедура за „Секретар на община“ на 8.05.2024 г., в стая № 203 в сградата на Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107. От 10:00 часа е решаването на теста за установяване на познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията.  

Датата за провеждане на конкурса се определя на основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, която не може да бъде по-рано от 7 дни след информирането на допуснатите до конкурса кандидати.

 

Председател на конкурсната комисия,
Павлина Делчева
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали