Удължаване на срока за прием на документи за обявения конкурс за управител на „Дентален център – Стара Загора” ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 63, ал. 3 от Наредба за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества и във връзка с Решение № 1114 от 29.07.2021 г. на Общински съвет Стара Загора, Община Стара Загора удължава срока за прием на документи на обявения на 10.08.2021 г. конкурс за управител на „Дентален център – Стара Загора” ЕООД до 14.09.2021 г. включително.

Документите се приемат в Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, Информационен център – Деловодство, в запечатан плик с надпис, трите имена на кандидата и дружеството, за което кандидатства.

За справки: тел. (042) 614 635, стая № 405, ет. 4, Община Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали