Обява за набиране на персонал за длъжността "Инспектор, обществен ред и сигурност" за пет свободни позиции

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора набира персонал за длъжността „Инспектор, обществен ред и сигурност" за пет свободни позиции.


Работата на инспекторите ще включва извършване на ежедневни обходи по предварително изготвен маршрут и проверки за спазване на разпоредбите на приетите от Общинския съвет наредби и по други нормативни документи, с цел предотвратяване на нарушения или преодоляване на последиците от нарушения на нормативно установения ред.


1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

• средно образование;
• шофьорска книжка – катeгория B.


2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

• опит в охранителната дейност;
• добра физическа подготовка;
• умения за работа в екип, мотивация за работа и усъвършенстване;


3. Необходими документи:

• Автобиография /СV ;
• Копие от дипломи за завършено образование и допълнителни квалификации;
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
• Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.


Документите на кандидатите се приемат до 31 Март, 2016 г. в стая №401, Отдел „Човешки ресурси" в Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики" №107. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали