Обява за подбор по документи за длъжност "Ландшафтен архитект"

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Ландшафтен архитект"

1. Кратко описание на длъжността:

Проектиране, дизайн, изграждане и поддръжка на общинската зелена система. Планиране и изработване на проекти за озеленени площи, паркове и градини около жилищни, обществени, производствени и търговски сгради или терени на територията на Община Стара Загора. Контролиране на изграждането, поддържането и управлението на озеленените терени.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  • Образователна степен – Висше образование с образователно-квалификационна степен “Магистър”;
  • Специалност  – Ландшафтна архитектура;
  • Професионален опит – не се изисква.

3. Необходими документи:

  • Автобиография/СV по европейски образец /със снимка/;
  • Копие от диплом за завършено висше образование по съответната специалност;
  • Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността и вида на професионалния опит /ако притежава такъв/;
  • Копие от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации /при наличие на такива/;

Документите на кандидатите ще се приемат до 18.10.2019 г. в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“ , Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, всеки ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За допълнителна информация тел: 042/614 633; 042/614 631.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Стара Загора при спазване изискванията на ЗЗЛД.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали