Обява за подбор по документи за длъжност „Специалист Кариерно ориентиране" в Център за подкрепа за личностно развитие

Размер на шрифта: A A A

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СПЕЦИАЛИСТ КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ“ В ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Основни отговорности – Специалистът кариерно ориентиране предоставя специализирани услуги по кариерно ориентиране на учениците от всички видове и степени училища; информира и консултира родители и граждани. Подпомага дейността на педагогическите съветници, класните ръководители и учителите в областта на кариерното ориентиране.

Работно време - 8:30 – 17:30 часа (8 часа)

Брой на свободните работни места - 2

Дата, от която работното място е свободно - 01.09.2019 г.

Място на работа – Център за подкрепа за личностно развитие – Кариерно ориентиране, бул. „ Княз Александър Батенберг“ № 19

Изисквания за заемане на работното място:

Степен и област на образование: Да са завършили висше образование, минимална квалификационна степен „Бакалавър“. Професионална област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, професионални направления „Психология“, „Социални дейности“ и „Социология“; професионална област на висшето образование „Педагогически науки“, всички професионални направления; професионална област на висшето образование „Хуманитарни науки“, професионално направление „Философия“, включени в Класификатора на областите на висше образование и професионални направления.

Изискван към професията опит: да притежават опит в консултиране, информиране, обучение и работа с клиенти (мин. 120 часа).

Умения за работа с компютър - добро познаване и опит при работа с MS Office, интернет

Необходими документи:

  1. Заявление за заемане на длъжността; 
  2. Професионална автобиография;
  3. Копие от документа, удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация;
  4. Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/

Забележка! Свидетелство за съдимост /копие/ и Карта за предварителен медицински преглед /копие/ се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.

Документите се подават лично до 30.08.2019 г. от 8:30 до 12:30 и от 13:30 до 17:30 часа в сградата на Община Стара Загора, ет. 7, стая 707.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Одобрените кандидати ще бъдат включени в сертификационно обучение на кариерни консултанти по програмата GCDF.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали