Обява за подбор по документи за длъжността "Специалист", Отдел "Човешки ресурси", Дирекция "Административно-правно обслужване"

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Специалист", Отдел "Човешки ресурси", Дирекция "Административно-правно обслужване".

 

1. Кратко описание на длъжността:

• Осигурява административното обслужване на служителите от общинска администрация.
• Отговаря за образуването, съставянето и поддържането на трудовите досиета на служителите.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

• Средно образование.

3. Допълнителни умения и квалификация:

• Компютърна грамотност.
• Познаване на нормативната уредба – Кодекс на труда, Закон за държавния служител, Закон за местното самоуправление и местната администрация и подзаконовите нормативни актове.
• Опит на сходна позиция ще се счита за предимство.

4. Необходими документи:

• Автобиография/СV.
• Копие от диплом за завършено образование.
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
• Копие от документи, удостоверяващи допълнително придобита квалификация.

Документите на кандидатите ще се приемат до 05.05.2016 г. в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“, Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За допълнителна информация тел: 042/614 633; 042/614 631.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали