Процедура за набиране и подбор на персонал в изпълнени на проект „У дома, а не в дом" - детегледач и медицински специалист

  Във връзка с изпълнени на проект „У дома, а не в дом", по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0078-С0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие…

Покана за участие в анкета

Община Стара Загора продължава работата по изготвянето на Интегрирания План за развитие на града през следващия програмен период 2014-2020г. С решение №582 / 31.01.2013г. Общински съвет Стара Загола одобри окончателно предложените зони за въздействие по плана, а месец по-късно зоните бяха одобрени и от Управляващият Орган на ОПРР. На този…

Горещ телефон
за сигнали