Съобщение за промяна на датата за провеждане на конкурс за длъжността Главен инспектор в Отдел „Инвестиции и управление на проекти“

Размер на шрифта: A A A

Конкурсната комисия за провеждане на конкурса за длъжността Главен инспектор в Отдел „Инвестиции и управление на проекти“, Дирекция „Строителство и инвестиции” при Община Стара Загора уведомява допуснатите до участие кандидати за промяна на датата за провеждане на конкурса, първоначално обявена за 29.07.2019 г., като определя нова дата 19.08.2019 г.

Допуснатите до участие кандидати следва да се явят на посочената нова дата 19.08.2019 г. от 10.00 часа в сградата на Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №107 – Стая № 207, ет. 2 за решаване на тест.

Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе същият ден - на 19.08.2019 г., веднага след обявяването на резултатите от теста в 11.00 часа, в сградата на Община Стара Загора бул. „Цар Симеон Велики“ № 107 – Стая № 207, ет. 2.

 

Председател на Конкурсната комисия:  /п/
инж. Янчо Калоянов 

 

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали