Удължаване на срока за прием на документи за обявения конкурс за управител на "Мересев" ЕООД

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора

О Б Я В Я В А

На основание чл.62 и чл.63, ал.3 от Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества, във връзка с Решение № 720/30.01.2017г. на Общински съвет, Община Стара Загора удължава срока за прием на документи за обявения на 01.03.2017г. конкурс за управител на „Мересев” ЕООД гр.Стара Загора до 06.04.2017г./ включително/.

Документите се приемат в Община Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ 107, ет.4, стая 405.

За справки: тел.042/614635

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали