Контакти

Контакти

п.к. 6000
адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики №107

телефон за информация и централа: (042) 614 614, 
факс: (042) 25 91 32

горещ телефон за сигнали: 0800 157 37

E-mail за електронна кореспонденция: [email protected]

Портал за въпроси, сигнали и предложения: signals.starazagora.bg 

Важни телефони

телефон за информация и централа: (042) 614 614

горещ телефон за сигнали: 0800 157 37

дежурен общински съвет за сигурност: (042) 628 683,
614 821, 250 005; 0885 901 212

денонощна консултативна линия за жени, пострадали от домашно насилие: (042) 641 111

зимна поддръжка на пътищата:

Общински пътища:
PSI - дежурен база "Голеш" - 0882 988 437

Градска мрежа:
ДЗЗД "Грийн Партнърс - БКС" - дежурен - 0898 460 273

Сметосъбиране:
ДЗЗД "Грийн Партнърс - БКС" - дежурен - 0898 460 273

Може да се свържете с нас по всяко време

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали