Съобщение до всички концесии публикувани в настоящия раздел

Размер на шрифта: A A A

Съобщение

Уважаеми участници, с настоящото Ви уведомявам, че Обявлението за концесии за услуги е обнародвано в Държавен вестник на 05.12.2017 г. и срокът за получаване на оферти е 35 дни след обнародването, т.е. до 09.01.2018 г. вкл.

Горещ телефон
за сигнали