Водоем имот № 000156 в землището на с. Калояновец

Размер на шрифта: A A A

Обявление 155.31 KB 06/12/2017, 16:52

Съдържание 171.73 KB 06/12/2017, 16:52

Документация за участие 322.88 KB 06/12/2017, 16:52

Решение на Общински съвет 772.31 KB 06/12/2017, 16:52

Проект на договор 352.24 KB 06/12/2017, 16:52

Скица 181.49 KB 06/12/2017, 16:52

Образци на документи 122.81 KB 06/12/2017, 16:52

 

Информационният пакет (документацията) може да се разгледа и получи в срок до 17,30 часа до 35-ия ден след обнародване на обявленията в ДВ в стая 315, ет. 3 в сградата на Община Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107

Пакетът документи е безплатен и може да се получи от упълномощен представител на кандидат за концесионер от горепосоченото място или да се изтегли от интернет страницата.

ОФЕРТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В СТАЯ 315, ЕТ. 3 В СГРАДАТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. СТАРА ЗАГОРА, БУЛ. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" № 107

Горещ телефон
за сигнали