Водоем имот № 000861 в землището на с. Кирилово

Размер на шрифта: A A A

 

 

Обявление 155.2 KB 07/12/2017, 09:43

Съдържание 171.28 KB 07/12/2017, 09:43

Документация за участие 321.45 KB 07/12/2017, 09:43

Решение на Общински съвет 776.83 KB 07/12/2017, 09:43

Проект на договор 352.1 KB 07/12/2017, 09:43

Скица 174.12 KB 07/12/2017, 09:43

Образци на документи 123.12 KB 07/12/2017, 09:43


Съобщение  16/05/2018 , 14:52

 

Информационният пакет (документацията) може да се разгледа и получи в срок до 17,30 часа до 35-ия ден след обнародване на обявленията в ДВ в стая 315, ет. 3 в сградата на Община Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107

Пакетът документи е безплатен и може да се получи от упълномощен представител на кандидат за концесионер от горепосоченото място или да се изтегли от интернет страницата.

ОФЕРТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В СТАЯ 315, ЕТ. 3 В СГРАДАТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. СТАРА ЗАГОРА, БУЛ. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" № 107

 

Горещ телефон
за сигнали