Водоем имот № 020017 в землището на с. Могила

Размер на шрифта: A A A

 

 

Обявление 155.16 KB 07/12/2017, 09:48

Съдържание 171.39 KB 07/12/2017, 09:48

Документация за участие 320.58 KB 07/12/2017, 09:48

Решение на Общински съвет 773.51 KB 07/12/2017, 09:48

Проект на договор 351.73 KB 07/12/2017, 09:48

Скица 175.23 KB 07/12/2017, 09:48

Образци на документи 122.97 KB 07/12/2017, 09:48


Съобщение  16/05/2018 , 14:54

 

Информационният пакет (документацията) може да се разгледа и получи в срок до 17,30 часа до 35-ия ден след обнародване на обявленията в ДВ в стая 315, ет. 3 в сградата на Община Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107

Пакетът документи е безплатен и може да се получи от упълномощен представител на кандидат за концесионер от горепосоченото място или да се изтегли от интернет страницата.

ОФЕРТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В СТАЯ 315, ЕТ. 3 В СГРАДАТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. СТАРА ЗАГОРА, БУЛ. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" № 107

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали