КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР  ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

140 години от Освобождението на България

Европейска година на културното наследство

Българското председателство на Съвета на ЕС

 

Официални празници, исторически дати и годишнини, празници от народния и религиозния календари, други празници.

Форуми, инициативи и събития с културен характер – премиери на книги, художествени  изложби, семинари, спектакли, концерти, фестивали, творчески годишнини, юбилеи  и др.
Горещ телефон
за сигнали