Размер на шрифта: A A A

„Август е музика...“ -  музикален фестивал на открито

Орг.: Община Стара Загора   

                                                                                                              

„Дон Домат – царят на зеленчуците“ - второ издание,8 август

Орг.: НЧ „Пробуда 1927“ с. Горно Ботево

                                                                                                                         

12 август – Международен ден на младежта

Младежки фестивал                            

Орг.: Община Стара Загора

 

Празник на плодородието – август, четвърто издание 

Орг.: НЧ „Отец Паисий 1906“ с. Ракитница 

                                                                                                                          

Празник на,, Житената  питка’’ –пето издание , 22 август

Орг.: НЧ,,Светлина1928г.’’с. Арнаутито  

                                                                                                                                                            .
Европейски ден за почитане паметта на жертвите на всички тоталитарни и авторитарни режими - 23 август                                                                                                         

Орг: СНЦ  „Съюз на РКТБ“
 

Празник на селото - 28 август

Орг.: НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 2002“ с. Петрово 

 

XVНационален тракийски  фолклорен събор „Богородична стъпка” с международно участие    29-30 август

Орг.: Община Стара Загора, Кметство Старозагорски минерални бани, ТД Одринска епопея     

                                                                                                                         

Празник на картофа – трето издание, 29 август 

Орг.: НЧ „Възраждане 1927“ с. Калояновец

                                                                                                                      

Празник на ориза

Орг.:  НЧ „Съзнание 1933“, Християново

 

30 август – Ден на туризма в България

24-ти  Международен симпозиум по археоастрономия – 29 август – 5 септември

Орг.: Европейска асоциация за астрономия в културата

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали