Размер на шрифта: A A A

160 години НЧ „Родина 1860“ Стара Загора

120 години НЧ „Съзнание 1900“ с. Казанка  

95 години НЧ „Пробуда 1925“, с. Яворово  

90 години  НЧ „Св. Кл. Охридски 1930“ с. Могила, 1.11  

90 години НЧ „Отец Паисий Хилендарски“  с. Подслон  

85 години НЧ „Просвета 1930“ с. Плоска Могила  

85 години НЧ „Св. Патр. Евтимий 1935“ с. Борово  

80 години НЧ „К. Ганчев 1940“ Стара Загора, май  

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали