Изложби на представителството на СБХ в зала Лубор Байер

Размер на шрифта: A A A

 

Януари 01.01-15.01 Коледна изложба 23.01-15.02 Младежка изложба на фондация „Пламък“
Февруари 23.01-15.02 Младежка изложба на фондация „Пламък“ 28.02-15.03 Школа по изкуствата към читалище Родина
Март 28.02-15.03 Школа по изкуствата към читалище Родина  
Април 01.04-15.04  Страхил Найденов - Плевен   
Май 01.05-15.05  Кураторски проект доц. д-р Младен Младенов 15.05-31.05 Злати Златев и Зорница Златева
Юни 01.06-15.06 Школа по ИИ към ЦПЛР 15.06-30.06 Пленер „Дружба“
Юли 01.07-15.07 Биенале „Мозайката днес“ 15.07-31.07„Рисунка и малка пластика“
Септември 01.09-15.09 Павлина Копано 15.09-30.09 Борис Иванов – Боби
Октомври 01.10-30.10  Есенен Салон  01.10-30.10 Есенен Салон
Ноември 01.11-15.11 „Графичен форум“ 15.11-30.11 Иван Димитров
Декември 01.12-15.12 Национален конкурс за рисунка „Моят празник 15.12 Коледна изложба

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали