Културно-информационен център "Етносвят България"

Културно-информационен център

Културно-информационен център „Етносвят България“

 

Първият у нас културно-информационен център "Етносвят България" отвори официално врати през 2014 г. в Стара Загора. „Етносвят България“ е доброволна и независима организация, създадена с цел запазване и поддържане на общочовешките ценности, като утвърждаване на взаимното уважение, толерантността и равнопоставеността между различни народи и култури, запазване и утвърждаване на културните и историческите традиции и обичаи на етническите общности.

Тя организира културно-просветни мероприятия с местно и международно участие, създава творчески колективи за представяне на различна етническа култура, език, обичаи и традиции.

Центърът разполага с голяма концертна зала със 150 места, балетно студио, 5-6 ателиета за различни творчески занимания. Тук се намира и филиал на библиотека „Родина“, чиито услуги се ползват от жителите на квартала и ученици от ОУ „Георги Райчев“.

Центърът със своята богата и многообразна програма допринася за утвърждаването на Стара Загора като столица на толерантността и  като модел за мултиетнически взаимоотношения.

 

Адрес: гр.Стара Загора, ул."Капитан Петко Войвода" № 54
Телефон: (042) 230 404
Електронна поща: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали