Културно-информационен център "Етносвят България"

Културно-информационен център

Културно-информационен център „Етносвят България“

 

Първият у нас културно-информационен център "Етносвят България" отвори официално врати през 2014 г. в Стара Загора. „Етносвят България“ е доброволна и независима организация, създадена с цел запазване и поддържане на общочовешките ценности, като утвърждаване на взаимното уважение, толерантността и равнопоставеността между различни народи и култури, запазване и утвърждаване на културните и историческите традиции и обичаи на етническите общности.

Тя организира културно-просветни мероприятия с местно и международно участие, създава творчески колективи за представяне на различна етническа култура, език, обичаи и традиции.

Центърът разполага с голяма концертна зала със 150 места, балетно студио, 5-6 ателиета за различни творчески занимания. Тук се намира и филиал на библиотека „Родина“, чиито услуги се ползват от жителите на квартала и ученици от ОУ „Георги Райчев“.

Центърът със своята богата и многообразна програма допринася за утвърждаването на Стара Загора като столица на толерантността и  като модел за мултиетнически взаимоотношения.

 

Адрес: гр.Стара Загора, ул."Капитан Петко Войвода" № 54
Телефон: (042) 230 404
Електронна поща: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали