Лечебни заведения

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Проф. Д-р Стоян Киркович” АД
град Стара Загора

Изпълнителен директор: д-р Йовчо Йовчев 
Адрес: ул."Генерал Столетов" № 2
Телефон: 042/62 37 50 - изпълнителен директор
Електронна поща: [email protected]

 

Медицински център "Стоян Киркович" ЕООД

Управител: д-р Румен Тенев
Адрес: ул.”Д-р Тодор Стоянович” № 15
Телефони: 042/69 84 41 - управител
042/69 83 50 - регистратура
Електронна поща: [email protected]

 

Диагностично-консултативен център I - Стара Загора ЕООД

Управител: д-р Георги Лисичков
Адрес: бул."Руски" № 62 
Телефон: 042/63 86 62
042/62 53 91 - регистратура
042/60 18 05 - регистратура детска поликлиника
042/63 36 56 - централа 
Електронна поща: [email protected]

 

Медицински център I - Стара Загора ЕООД

Управител: д-р Тодор Раев
Адрес: ул.”Цар Иван Шишман” № 41
Телефон: 042/62 52 70 - управител
042/62 20 92 - информация
Електронна поща:   [email protected] [email protected]

 

Дентален център I - Стара Загора ЕООД

Управител: д-р Стефан Иванов
Адрес:ул.”Свети Княз Борис” № 87
Телефон: 042/62 60 50 - управител
042/62 74 69 - хирургия 

 

Медицински център "Дерма гард" - Стара Загора ЕООД

Управител: д-р Райна Гърдева
Адрес: ул.”Генерал Столетов” № 0
Телефон: 042/64 90 71 - управител
042/63 10 45
Електронна поща: [email protected] 

 

Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания - Стара Загора ЕООД

Управител: д-р Чавдар Дечев Попов
Адрес: ул.”Армейска” № 11
Телефон: 042/62 37 10 - управител
042/64 81 80 - централа
Електронна поща: [email protected]

 

Център за психично здраве - Стара Загора ЕООД

Управител: д-р Стефан Гарванов
Адрес: ул.”Армейска” № 16
Телефон:042/62 02 50 - управител
042/68 01 71 - регистратура
Електронна поща: [email protected]

 

Комплексен онкологичен център - Стара Загора ЕООД

Управител: д-р Петьо Чилингиров
Адрес: ул.”Д-р Тодор Стоянович” № 15
Телефон: 042/62 71 25 - управител
042/61 41 96 - регистратура
Електронна поща: [email protected]
http://oncosz.com

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали