Мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства - нова електронна платформа BEEKEEPER

Уважаеми земеделски стопани,
във връзка с новия начин за уведомяване на пчеларите за предстоящи третирания с препарати за растителна защита на земеделските култури чрез новосъздадената електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД), поддържана от БАБХ
Ви уведомяваме, че до 31 януари 2021 г. трябва да направите своята регистрация в ЕПОРД.

https://epord.bfsa.bg/auth/login

Регистрацията и достъпа до ЕПОРД са безплатни за нейните потребители. За целта е нужно лицата да имат единствено валидна електронна поща.

Важно е да се знае, че до 28 февруари 2021 г., в случай на третиране на земеделски площи, уведомяването ще се извършва по досегашния ред и чрез ЕПОРД.

От 1 март 2021 г. уведомяването ще се осъществява само чрез ЕПОРД.


Съобщение от Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора

Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Ръководство за потребителите на ЕПОРД BEEKEEPER

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали