Важна информация за нотариусите във връзка с чл.51, ал.2 от ЗМДТ

Уважаеми Нотариуси, във връзка с изпълнение на изискванията на чл.51, ал.2 от ЗМДТ, Ви информираме че информацията за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, следва да изпращате на електронна поща: notary-mdt@starazagora.bg.

Проверка и начини за плащане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

Проверка на дължими местни данъци и такси   Начини за плащане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци 1. Електронно плащане без да посещавате паричните салони или банков клон 2. Плащане в Паричните салони: ПАРИЧЕН САЛОН "ЦЕНТЪР" – за граждани Адрес: бул. "Митрополит Методи Кусев" № 35 /срещу Операта/…

Граници за сметосъбиране и сметоизвозване

2008 година -  Заповед № 2351 от 29.10.2007 г.   2009 година -  Заповед № 2738 от 28.10.2008 г.   2010 година -  Заповед № РД-25-2468 от 29.10.2009 г.   2011 година -  Заповед № РД-25-2906 от 25.10.2010 г.   2012 година -  Заповед № РД-25-2030 от 26.10.2011 г.  …

Образци на декларации и заявления

Декларации Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти Декларация по чл.27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение Декларация по чл.32, ал.1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата Декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ за…

Горещ телефон
за сигнали