Проверка и начини за плащане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

Проверка на дължими местни данъци и такси

 

Начини за плащане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

1. Електронно плащане без да посещавате паричните салони или банков клон


2. Плащане в Паричните салони:
 • ПАРИЧЕН САЛОН "ЦЕНТЪР" – за граждани
  Адрес: бул. "Митрополит Методи Кусев" № 35 /срещу Операта/
  Работно време:
  понеделник - петък  08:30 - 12:30 часа и 13:30 - 16:30 часа 
  всеки четвъртък       08:30 - 18:30 часа без прекъсване
  Телефон: (042) 622 613

 • ПАРИЧЕН САЛОН "ЦЕНТЪР" – за фирми
  Адрес: бул."Митрополит Методи Кусев" № 5 /ъгъла с ул."Братя Жекови"/
  Работно време:
  понеделник - петък  08:30 - 12:30 часа и 13:30 - 16:30 часа 
  Телефон: (042) 601 161
 • ПАРИЧЕН САЛОН "ИЗТОК" - за граждани
  Адрес: ул."Ангел Кънчев" № 70
  Работно време:
  понеделник - петък  08:30 - 12:30 часа и 13:30 - 16:30 часа
  Телефон: (042) 264 027
 • ПАРИЧЕН САЛОН "ЗАПАД" - за граждани
  Адрес: бул."Цар Симеон Велики" № 28 /блока на бившия Кореком/
  Работно време:
  понеделник - петък  08:30 - 12:30 часа и 13:30 - 16:30 часа
  Телефон: (042) 646 076

3. Плащане в банков клон

Банковата сметка на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, по която можете да преведете дължимите данъци е: 

Банкова сметка 
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка – BG62 UNCR 7000 8422 2363 84

Код за вид плащане:

44 14 00 – Окончателен годишен / Патентен / данък и лихви

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти и лихви

44 23 00 - Данък върху превозните средства и лихви

44 24 00 - Такса за битови отпадъци и лихви

44 25 00 - Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин

44 28 00 – Туристически данък и лихви

44 34 00 - Други данъци /Пътен данък/ и лихви

44 65 00 - Глоби, санкции и неустойки, нак.лихви, обезщетения и начети

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали