Проверка и начини за плащане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

Проверка на дължими местни данъци и такси

 

Начини за плащане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

1. Електронно плащане без да посещавате паричните салони или банков клон


2. Плащане в офиси на Местни данъци и такси:
 • Офис за граждани бул."Митрополит Методий Кусев" № 35 /срещу Операта/
  Телефон: (042) 622 613
  Работно време: от понеделник до петък от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:00 ч. с граждани 
  всеки четвъртък удължено работно време до 18:30 ч.
 • Офис за граждани бул."Цар Симеон Велики" № 28 /блока на бившия Кореком/
  Телефон: (042) 646 076
  Работно време: от понеделник до петък от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:00 ч. с граждани 
 • Офис за граждани ул."Ангел Кънчев" № 70
  Телефон: (042) 264 027
  Работно време: от понеделник до петък от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:00 ч. с граждани 
 • Офис за фирми бул."Митрополит Методий Кусев" № 5 /ъгъла с ул."Братя Жекови"/
  Телефон: (042) 601 161
  Работно време: от понеделник до петък от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:00 ч. с граждани 
3. Плащане в банков клон

Банковата сметка на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, по която можете да преведете дължимите данъци е: 

Банкова сметка 
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка – BG62 UNCR 7000 8422 2363 84

Код за вид плащане:

44 14 00 – Окончателен годишен / Патентен / данък и лихви

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти и лихви

44 23 00 - Данък върху превозните средства и лихви

44 24 00 - Такса за битови отпадъци и лихви

44 25 00 - Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин

44 28 00 – Туристически данък и лихви

44 34 00 - Други данъци /Пътен данък/ и лихви

44 65 00 - Глоби, санкции и неустойки, нак.лихви, обезщетения и начети

44 80 07 - Такси за административни услуги

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали