Проверка и начини за плащане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

Проверка на дължими местни данъци и такси

 

Начини за плащане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

1. Електронно плащане без да посещавате паричните салони или банков клон


2. Плащане в Паричните салони:
 • ПАРИЧЕН САЛОН "ЦЕНТЪР" – за граждани
  Адрес: бул. "Митрополит Методи Кусев" № 35 /срещу Операта/
  Работно време:
  понеделник - петък  08:30 - 12:30 часа и 13:30 - 16:30 часа 
  всеки четвъртък       08:30 - 18:30 часа без прекъсване
  Телефон: (042) 622 613

 • ПАРИЧЕН САЛОН "ЦЕНТЪР" – за фирми
  Адрес: бул."Митрополит Методи Кусев" № 5 /ъгъла с ул."Братя Жекови"/
  Работно време:
  понеделник - петък  08:30 - 12:30 часа и 13:30 - 16:30 часа 
  Телефон: (042) 601 161
 • ПАРИЧЕН САЛОН "ИЗТОК" - за граждани
  Адрес: ул."Ангел Кънчев" № 70
  Работно време:
  понеделник - петък  08:30 - 12:30 часа и 13:30 - 16:30 часа
  Телефон: (042) 264 027
 • ПАРИЧЕН САЛОН "ЗАПАД" - за граждани
  Адрес: бул."Цар Симеон Велики" № 28 /блока на бившия Кореком/
  Работно време:
  понеделник - петък  08:30 - 12:30 часа и 13:30 - 16:30 часа
  Телефон: (042) 646 076

3. Плащане в банков клон

Банковата сметка на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, по която можете да преведете дължимите данъци е: 

Банкова сметка 
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка – BG62 UNCR 7000 8422 2363 84

Код за вид плащане:

44 14 00 – Окончателен годишен / Патентен / данък и лихви

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти и лихви

44 23 00 - Данък върху превозните средства и лихви

44 24 00 - Такса за битови отпадъци и лихви

44 25 00 - Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин

44 28 00 – Туристически данък и лихви

44 34 00 - Други данъци /Пътен данък/ и лихви

44 65 00 - Глоби, санкции и неустойки, нак.лихви, обезщетения и начети

Горещ телефон
за сигнали