Важна информация за нотариусите във връзка с чл.51, ал.2 от ЗМДТ

Уважаеми Нотариуси,
във връзка с изпълнение на изискванията на чл.51, ал.2 от ЗМДТ, Ви информираме че информацията за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, следва да изпращате на електронна поща: [email protected].

Горещ телефон
за сигнали