Местоположение

94d43e327d9303539cb1e2aac7032668_XL.jpg

Територия, надморска височина

Община Стара Загора заема територия от 1 019.4 км2, покриваща части от живописната Сърнена Средна гора и плодородната Горнотракийска низина.

Територията на общината обособена по групи e както следва:

 • земеделски територии – 631 338 дка;
 • горски територии - 276 378 дка;
 • населени места и други урбанизирани територии – 62 449 дка;
 • водни течения и водни площи – 17 622 дка;
 • територии за добив на полезни изкопаеми – 19 607 дка;
 • територии за транспорт и инфраструктура – 11 968 дка.

Средната надморска височина на община Стара Загора е 357 м, като в равнинната част е в диапазона 150 – 180 м, а планинската надморска височина достига 895 м (връх Морулей). Надморската височина на град Стара Загора е 169 м.

Град Стара Загора, със своите стопански, транспортно-комуникационни, управленски, научни, културно-просветни, търговски, здравни и други дадености, оказва влияние както върху динамиката и развитието на общината, така и върху цялостното развитие на област Стара Загора и Южния централен район за планиране.


Местоположение и граници

Община Стара Загора е разположена в южна централна България, на кръстопът между Севера и Юга, Запада и Изтока. Град Стара Загора е разположен в южните склонове на Сърнена Средна гора в Старозагорското поле. Има важно природо-географско и стопанско значение за региона и страната.

Благоприятните условия са причина тук да се създаде селище от най-древни времена.

В региона на общината на 15 км северозападно от гр. Стара Загора се намират Старозагорските минерални бани (Лъджите) - известен балнеоложки курорт.

Общината граничи на изток с Община Нова Загора, на югоизток с Община Раднево, на юг с Общините Опан и Димитровград, на югозапад с Община Чирпан, на северозапад с Община Братя Даскалови, на север с общини Мъглиж, Казанлък и Николаево, а на североизток с Община Гурково.


Транспортен достъп

Общината е стратегически център в България и на Балканския полуостров. Благоприятното транспортно-географско положение на община Стара Загора и в частност на град Стара Загора е едно от важните предимства на общината и важен фактор за нейната конкурентноспособност.

Чрез изграденият автомобилен и ж.п. транспорт се осигуряват добри възможности за търговски контакти със страните от Европа, Близкия и Среден Изток. 

През територията на Община Стара Загора преминават важни главни пътища от републиканската пътна мрежа:

 • Автомагистрала "Тракия" - преминава на 10 км южно от град Стара Загора (с Европейска категоризация Е-80)
 • I-5 - Русе - Свиленград (с Европейска категоризация Е-85)
 • II-66 - София - Бургас

Транспортната инфраструктура е добре изградена. Основните пътни артерии са в много добро състояние. През последните четири години беше рехабилитирана част от общинската /ІV-токласна/ пътна мрежа. Необходими са ремонт и рехабилитация на приблизително 45 % от общинските пътищата (около 100 км), тъй като не са в добро състояние или са без настилка (42.9 км).

Общата дължина на пътната мрежа в Община Стара Загора е 398.5 км, в това число:

 1. републикански пътища:
  • І-ви клас - 45.68 км
  • ІІ-ри клас - 40.40 км
  • ІІІ-ти клас - 52.42 км
 2. общински пътища /ІV-ти клас/ - 260 км


Международни транспортни коридори

Стара Загора е пресечна точка на европейски транспортни коридори № 8 и № 9

 • КОРИДОР № 8: Италия - Албания - Македония - България

Дуръс - Тирана - Скопие - София - Пловдив - Чирпан - Стара Загора - Сливен - Бургас - Варна

 • КОРИДОР № 9: Финландия - Русия - Украйна - Молдова - Румъния - България - Гърция

Хелзинки - Санкт Петербург - Киев - Букурещ - Русе - Велико Търново - Стара Загора - Димитровград - Маказа - Александрополис

Като в непосредствена близост до територията на Общината преминава европейски транспортен коридор № 4

 • КОРИДОР № 4: Германия - Австрия - Унгария - Румъния - България - Турция

Това обяснява до голяма степен значителния инвестиционен интерес към града и общината.


Железопътна инфраструктура

Железопътна гара Стара Загора е важен ж.п. транспортен "възел". Тук се пресичат три от основните железопътни линии от ж.п. мрежата на Република България:

 • София – Пловдив - Чирпан - Стара Загора - Нова Загора – Ямбол – Карнобат – Бургас/Варна
 • Русе - Горна Оряховица - Стара Загора – Димитровград – Подкова
 • Русе - Горна Оряховица - Стара Загора – Димитровград – Свиленград

Железопътните линии са електрифицирани, като общата им дължина на територията на Община Стара Загора е:

 • Единична жп линия - 113.450 км
 • Двойна жп линия - 37.200 км

Телефон за информация: +359 42 62 67 52


Въздушен транспорт, достъп до летища

Летище Стара Загора се намира на 2 км от град Стара Загора и на 8 км от Автомагистрала "Тракия". За него е разработен проект за реконструкция и преустройството му за карго и граждански полети, като се водят преговори за смяна на предназначението му – от военно в гражданско летище. Летищният терен заема площ от 261 хектара и дължината на пистата е 2.5 км. По настоящем летище "Стара Загора" ЕООД осъществява търговска дейност, свързана с продажба на самолетни билети.

За информация: тел: +359 42 606 927, 606 926, 22 024, факс: +359 42 22 024

Освен това, Община Стара Загора има удобен транспортен достъп до следните летища в Република България:

 • Международно летище Пловдив – разположено на 90 км западно от град Стара Загора, www.plovdivairport.com
 • Международно летище Бургас – разположено на 180 км източно от град Стара Загора, www.bourgas-airport.com
 • Международно летище София – разположено на 250 км западно от град Стара Загора, www.sofia-airport.bg 

Воден транспорт, достъп до пристанища

Община Стара Загора има удобен транспортен достъп до следните пристанища:

 • пристанище Бургас /Черно море/ – на 180 км източно от град Стара Загора, www.port-burgas.bg
 • пристанище Русе /река Дунав/ – на 235 км северно от град Стара Загора, www.port-ruse-bg.com
 • пристанище Александруполис /Бяло море, Гърция/ – на 300 км южно от град Стара Загора
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали