Ръководител: Весела Марева

   Адрес: гр. Стара Загора, бул. Княз Александър Батенберг № 19

   Телефон: 0884 68 60 23; 

   Електронна поща[email protected]

   Интернет страница: http://helpyouth-starazagora.com

 

 

Международен младежки център реализира дейности, които се организират в няколко основни направления:

1. Обмен на добри практики

2. Дебати и дискусии

3. Национални и международни конференции

4. Неформални обучения и работни срещи

5. Клубове по интереси

6. Занимания за свободното време

 

Международен младежки център - Стара Загора предлага сигурна и толерантна работна среда, която се основава на зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията и правата на човека, без да се фокусира върху социалните и етнически различия между младите хора. Центърът осигурява участието на младежите, младежките организации и асоциации в развитието на техните концепции и програми.

Международен младежки център е първият в България младежки център, удостоен със Знак за качество на Съвета на Европа за младежки центрове.

Горещ телефон
за сигнали