Международна дейност

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Община Стара Загора развива международната си дейност като приемственост на установени многогодишни контакти и връзки с побратимени градове, чрез членуване в европейски мрежи и неформални организации и участие във значими европейски прояви.

Ръководството на общината се стреми да разширява международното сътрудничество с чуждестранни общини като отчита взаимния интерес, потенциалната възможност за партньорство по европейски програми и обмен на добри практики в търсене на решения по сходни проблеми.

 

ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

alt

 

Страсбургски клуб
Община Стара Загора е активен член на Страсбургския клуб. Създаден по инициатива на кмета на Страсбург през 2003 година в навечерието на най-голямото разширяване на Европейския съюз, организацията обединява вече 38 града от новите и бъдещи страни членки на ЕС. Целта е да се насърчава засилването на връзките между основни областни центрове от новите страни - членки на ЕС с парламентарната столица на обединена Европа за да се улеснява обмена на опит във формиране на различни общински политики, да се стимулира творческата мобилност между градовете от клуба, да се насърчават европейските институции да отчитат проблемите общи за големите градски райони.

 

alt

Европейска мрежа „Градове за децата”
Община Стара Загора членува в Европейската мрежа ”Градове за децата” от самото и учредяване през 2007 година. Инициирана от кмета на Щутгарт с подкрепата на фондация „Роберт Бош”, тази мрежа  дава възможност на европейските градове за трансгранично сътрудничество в развитие на градската среда за подобряване положението на децата, младежите и родителите. Мрежата е създадена пред вид демографската обстановка в Европа, която е голямо предизвикателство за дългосрочната жизненост на нашите градове. Към момента в нея членуват над 50 града от 26 страни. През 2009 година Община Стара Загора  беше модератор на една от работните групи „Улично движение и безопасност” и успешно организира годишната и среща.

 

УЧАСТИЯ В ЗНАЧИМИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЯВИ 

 

Община Стара Загора е член на Сдружение на градовете от Югоизточен регион в България. Сдружението поддържа офис в Брюксел и осъществява представяния на региона и членуващите общини.

Като член на сдружението, Стара Загора редовно участва в събитията Открити дни (Open days) по време на организираната ежегодно в Брюксел мащабна проява „Европейска седмица на градовете и регионите". 

 

 

Участие в европейската програма "Европа за гражданите" - Община Стара Загора беше партньор в Проект "Европейските региони развиват европейско гражданство", финансирано от Европейската комисия.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали