Регионален исторически музей Стара Загора

Историческият музей в Стара Загора е създаден на 28 май 1907 г., (стар стил) като музейна сбирка към Археологическо дружество “Августа Траяна”  от група родолюбиви старозагорски културни дейци и общественици. 

Къща музей "Гео Милев"

През 1952 година се ражда идеята за превръщането на къщата в Стара Загора, където е израснал Гео Милев, в музей. Основни инициатори тогава са неговите приятели поети Николай Лилиев, Николай Райнов, Ламар, Людмил Стоянов, Иван Хаджихристов, Иван Мирчев и др. 

Художествена галерия

Мечтата за художествена галерия в Стара Загора се отнася към края на 19 век и е пряко свързана с бъдещия патриарх на българското изобразително изкуство проф. Антон Митов. В началото на следващото столетие заедно със своя млад съгражданин и студент Васил Маринов те оформят обществената нагласа за необходимостта от това.

Музейни обекти

На територията на гр. Стара Загора функционират няколко музейни обекти, които се подчиняват административно-организационно на Регионален исторически музей – Стара Загора. 

Музей "Литературна Стара Загора"

На 30 март 1961 г. Изпълнителният комитет на Градския Общински народен съвет на Стара Загора взема решението за учредяване на Дом – музей “Литературна Стара Загора”.

Изложбена зала "Байер"

Представителството на СБХ – клон Стара Загора е създадено през 1946 година и разполага със самостоятелна изложбена зала „Байер“, предоставена от Община Стара Загора. 

Горещ телефон
за сигнали