Начално училище "Димитър Благоев"

Директор Жана Минчева
Адрес ул."Любен Каравелов" № 70
Телефон (042) 681 286

Електронна поща nudblsz1@abv.bg

Начално училище "Зора"

Директор Ваня Георгиева
Адрес кв."Зора"
Телефон (042) 690 031
Електронна поща nuzorasz@abv.bg 

Начално училище "Кольо Ганчев"

Директор Галина Петкова
Адрес кв."Кольо Ганчев", ул."Добруджа" № 15
Телефон (042) 606 195

Електронна поща nukgsz@abv.bg

Горещ телефон
за сигнали