Народни читалища на територията на община Стара Загора

село Арнаутито

Народно читалище „Светлина 1928" 

Адрес: село Арнаутито 6069
Телефон: 0879 890 959
Електронна поща: [email protected]


село Бенковски

Народно читалище „Пробуда - 1928" 

Адрес: село Бенковски 6056
Телефон: 
Електронна поща: [email protected]


село Богомилово

Народно читалище „Иванка Терзиева 1927" 

Адрес: село Богомилово 6065, ул. Иванка Терзиева“ № 37
Телефон: 0898 304 488; 0896 610 454
Електронна поща: [email protected][email protected]


село Борилово

Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 2010" 

Адрес: село Борилово 6046
Телефон: (041115) 320
Електронна поща: [email protected]


село Борово

Народно читалище „Св. Патриарх Евтимий 1935" 

Адрес: село Борово 6070
Телефон: (041149) 408; 0898 724 974
Електронна поща: [email protected]


село Братя Кунчеви

Народно читалище „Христо Ботев 1929" 

Адрес: село Братя Кунчеви 6057
Телефон: (041173) 260; 0894 799 305
Електронна поща: [email protected]


село Бъдеще

Народно читалище „Васил Левски 1921" 

Адрес: село Бъдеще 6058
Телефон: 0885 901 256
Електронна поща: [email protected]


село Горно Ботево

Народно читалище „Пробуда 1927" 

Адрес: село Горно Ботево 6053
Телефон: 0899 701 155
Електронна поща: [email protected]


село Дълбоки

Народно читалище „Развитие 1878" 

Адрес: село Дълбоки 6060
Телефон: 0889 131 555
Електронна поща: [email protected]


село Еленино

Народно читалище „Просвета 1927" 

Адрес: село Еленино 6047
Телефон: (04122) 260
Електронна поща: [email protected]


село Елхово

Народно читалище „Кирил и Методий 1931" 

Адрес: село Елхово 6064
Телефон: 0884 748 606
Електронна поща: [email protected]


село Загоре

Народно читалище „Пробуда 1928" 

Адрес: село Загоре 6063
Телефон: 0878 335 791; 0878 171 382
Електронна поща: [email protected]


село Казанка

Народно читалище „Съзнание 1928" 

Адрес: село Казанка 6063
Телефон: (041790) 116; 0889 852 966
Електронна поща: [email protected]


село Калитиново

Народно читалище „Благоразумие 1927"

Адрес: село Калитиново 6049
Телефон: 0884 772 887
Електронна поща: [email protected]


село Калояновец

Народно читалище „Възраждане 1927"

Адрес: село Калояновец 6070
Телефон: (041144) 474; 0889 806 616
Електронна поща: [email protected]

Народно читалище „Родолюбци 2010"

Адрес: село Калояновец 6070
Телефон: (041144) 415
Електронна поща: [email protected]


село Кирилово

Народно читалище „Изгрев 1921"

Адрес: село Кирилово 6064
Телефон: (04115) 270; 0887 573 912
Електронна поща: [email protected]


село Козаревец

Народно читалище „Просвета 1927"

Адрес: село Козаревец  6070
Телефон: (041149) 533 ; 0893 599 459
Електронна поща: [email protected]


село Лозен

Народно читалище „Светлина 1919" 

Адрес: село Лозен  6062
Телефон: (041114) 397 ; 0888 306 614
Електронна поща: [email protected]


село Лясково

Народно читалище „Зора 1929" 

Адрес: село Лясково  6098
Телефон: (041275) 252; 0886 864 844
Електронна поща: [email protected]


село Маджерито

Народно читалище „Пробуда 1928"

Адрес: село Маджерито  6063
Телефон: 0898 999 658
Електронна поща: [email protected]


село Малка Верея

Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 1921"

Адрес: село Малка Верея  6099
Телефон: 0885 892 922
Електронна поща: [email protected]


село Малко Кадиево

Народно читалище „Митьо Станев 1929"

Адрес: село Малко Кадиево  6052
Телефон: 0885 667 309
Електронна поща: [email protected]


село Михайлово

Народно читалище „Пробуда 1921" 

Адрес: село Михайлово  6051
Телефон: 0887 658 004
Електронна поща: [email protected]


село Могила

Народно читалище „Св. Климент Охридски 1930"

Адрес: село Могила 6052
Телефон: 0888 854 038
Електронна поща: [email protected]


село Ново село

Народно читалище „Гранит 1928"

Адрес: село Ново село 6062
Телефон: 0899 527 908
Електронна поща: [email protected]


село Оряховица

Народно читалище „Развитие 1918" 

Адрес: село Оряховица 6061
Телефон: (041178) 900; 0897 933 422
Електронна поща: [email protected]


село Остра могила

Народно читалище „Пробуда 1927"

Адрес: село Остра могила 6063
Телефон: (041118) 260; 0885 901 248
Електронна поща: [email protected]


село Памукчии

Народно читалище „Христо Ботев 1928"

Адрес: село Памукчии 6058
Телефон: (04118) 9099; 0899 112 099
Електронна поща: [email protected]


село Петрово

Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 2002"

Адрес: село Петрово 6058
Телефон: (04112) 2401; 0887 862 892


село Плоска могила

Народно читалище „Просвета 1930"

Адрес: село Плоска могила 6054
Телефон: 0887 230 608
Електронна поща: [email protected]


село Подслон

Народно читалище „Отец Паисий-Хилендарски 1930"

Адрес: село Подслон 6058
Телефон: 0886 513 579


село Преславен

Народно читалище „Димитър Наумов 1908"

Адрес: село Преславен 6048
Телефон: 0899 816 590 
Електронна поща: [email protected]


село Пшеничево

Народно читалище „Напредък 1927"

Адрес: село Пшеничево 6271
Телефон: 0884 763 530
Електронна поща: [email protected]


село Пряпорец

Народно читалище „Христо Ботев 1928"

Адрес: село Пряпорец 6062
Електронна поща: [email protected]


село Ракитница

Народно читалище „Отец Паисий 1906"

Адрес: село Ракитница 6067
Телефон: (04116) 260; 0882 894 664
Електронна поща: [email protected]

Народно читалище  „Тракия 2007"

Адрес: село Ракитница 6067
Телефон: 0895 602 300
Електронна поща: [email protected]


село Руманя

Народно читалище „Съзнание 1938"

Адрес: село Руманя 6057
Телефон: (041173) 272; 0895 956 590
Електронна поща: [email protected]


село Самуилово

Народно читалище „Развитие 1923"

Адрес: село Самуилово 6051
Електронна поща: [email protected]


село Сладък кладенец

Народно читалище „Просвета 1898" 

Адрес: село Сладък кладенец 6064
Телефон:  0885 253 203
Електронна поща: [email protected]


село Старозагорски бани

Народно читалище „Христо Ботев 1952"

Адрес: село Старозагорски бани 6062, ул. „Старозагорска“ № 29
Телефон: (04111) 2299; 0889 891 179
Електронна поща: [email protected][email protected]


село Стрелец

Народно читалище „Христо Ботев 1926"

Адрес: село Стрелец 6092
Телефон: 0896 601 816
Електронна поща: [email protected]


село Сулица

Народно читалище „Пробуда 1928"

Адрес: село Сулица 6062
Телефон: (041112) 206; 0888 570 723
Електронна поща: [email protected]


село Хан Аспарухово

Народно читалище „Искра 1921" 

Адрес: село Хан Аспарухово
Телефон: 0889 463 040; 0896 750 344
Електронна поща: [email protected]


село Християново

Народно читалище „Съзнание 1933"

Адрес: село Християново 6072
Телефон: 0894 036 864
Електронна поща: [email protected]


село Хрищени

Народно читалище „Стефан Генчев 1901"

Адрес: село Хрищени 6050, ул. „Свобода“ № 29
Телефон: (04126) 2340; 0887 802 255
Електронна поща: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали