Народни читалища на територията на община Стара Загора

село Арнаутито

Народно читалище „Светлина 1928" 

Адрес: село Арнаутито 6069
Телефон: 0879 890 959
Електронна поща: [email protected]


село Бенковски

Народно читалище „Пробуда - 1928" 

Адрес: село Бенковски 6056
Телефон: 
Електронна поща: [email protected]


село Богомилово

Народно читалище „Иванка Терзиева 1927" 

Адрес: село Богомилово 6065, ул. Иванка Терзиева“ № 37
Телефон: 0898 304 488; 0896 610 454
Електронна поща: [email protected][email protected]


село Борилово

Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 2010" 

Адрес: село Борилово 6046
Телефон: (041115) 320
Електронна поща: [email protected]


село Борово

Народно читалище „Св. Патриарх Евтимий 1935" 

Адрес: село Борово 6070
Телефон: (041149) 408; 0898 724 974
Електронна поща: [email protected]


село Братя Кунчеви

Народно читалище „Христо Ботев 1929" 

Адрес: село Братя Кунчеви 6057
Телефон: (041173) 260; 0894 799 305
Електронна поща: [email protected]


село Бъдеще

Народно читалище „Васил Левски 1921" 

Адрес: село Бъдеще 6058
Телефон: 0885 901 256
Електронна поща: [email protected]


село Горно Ботево

Народно читалище „Пробуда 1927" 

Адрес: село Горно Ботево 6053
Телефон: 0899 701 155
Електронна поща: [email protected]


село Дълбоки

Народно читалище „Развитие 1878" 

Адрес: село Дълбоки 6060
Телефон: 0889 131 555
Електронна поща: [email protected]


село Еленино

Народно читалище „Просвета 1927" 

Адрес: село Еленино 6047
Телефон: (04122) 260
Електронна поща: [email protected]


село Елхово

Народно читалище „Кирил и Методий 1931" 

Адрес: село Елхово 6064
Телефон: 0884 748 606
Електронна поща: [email protected]


село Загоре

Народно читалище „Пробуда 1928" 

Адрес: село Загоре 6063
Телефон: 0878 335 791; 0878 171 382
Електронна поща: [email protected]


село Казанка

Народно читалище „Съзнание 1928" 

Адрес: село Казанка 6063
Телефон: (041790) 116; 0889 852 966
Електронна поща: [email protected]


село Калитиново

Народно читалище „Благоразумие 1927"

Адрес: село Калитиново 6049
Телефон: 0884 772 887
Електронна поща: [email protected]


село Калояновец

Народно читалище „Възраждане 1927"

Адрес: село Калояновец 6070
Телефон: (041144) 474; 0889 806 616
Електронна поща: [email protected]

Народно читалище „Родолюбци 2010"

Адрес: село Калояновец 6070
Телефон: (041144) 415
Електронна поща: [email protected]


село Кирилово

Народно читалище „Изгрев 1921"

Адрес: село Кирилово 6064
Телефон: (04115) 270; 0887 573 912
Електронна поща: [email protected]


село Козаревец

Народно читалище „Просвета 1927"

Адрес: село Козаревец  6070
Телефон: (041149) 533 ; 0893 599 459
Електронна поща: [email protected]


село Лозен

Народно читалище „Светлина 1919" 

Адрес: село Лозен  6062
Телефон: (041114) 397 ; 0888 306 614
Електронна поща: [email protected]


село Лясково

Народно читалище „Зора 1929" 

Адрес: село Лясково  6098
Телефон: (041275) 252; 0886 864 844
Електронна поща: [email protected]


село Маджерито

Народно читалище „Пробуда 1928"

Адрес: село Маджерито  6063
Телефон: 0898 999 658
Електронна поща: [email protected]


село Малка Верея

Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 1921"

Адрес: село Малка Верея  6099
Телефон: 0885 892 922
Електронна поща: [email protected]


село Малко Кадиево

Народно читалище „Митьо Станев 1929"

Адрес: село Малко Кадиево  6052
Телефон: 0885 667 309
Електронна поща: [email protected]


село Михайлово

Народно читалище „Пробуда 1921" 

Адрес: село Михайлово  6051
Телефон: 0887 658 004
Електронна поща: [email protected]


село Могила

Народно читалище „Св. Климент Охридски 1930"

Адрес: село Могила 6052
Телефон: 0888 854 038
Електронна поща: [email protected]


село Ново село

Народно читалище „Гранит 1928"

Адрес: село Ново село 6062
Телефон: 0899 527 908
Електронна поща: [email protected]


село Оряховица

Народно читалище „Развитие 1918" 

Адрес: село Оряховица 6061
Телефон: (041178) 900; 0897 933 422
Електронна поща: [email protected]


село Остра могила

Народно читалище „Пробуда 1927"

Адрес: село Остра могила 6063
Телефон: (041118) 260; 0885 901 248
Електронна поща: [email protected]


село Памукчии

Народно читалище „Христо Ботев 1928"

Адрес: село Памукчии 6058
Телефон: (04118) 9099; 0899 112 099
Електронна поща: [email protected]


село Петрово

Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 2002"

Адрес: село Петрово 6058
Телефон: (04112) 2401; 0887 862 892


село Плоска могила

Народно читалище „Просвета 1930"

Адрес: село Плоска могила 6054
Телефон: 0887 230 608
Електронна поща: [email protected]


село Подслон

Народно читалище „Отец Паисий-Хилендарски 1930"

Адрес: село Подслон 6058
Телефон: 0886 513 579


село Преславен

Народно читалище „Димитър Наумов 1908"

Адрес: село Преславен 6048
Телефон: 0899 816 590 
Електронна поща: [email protected]


село Пшеничево

Народно читалище „Напредък 1927"

Адрес: село Пшеничево 6271
Телефон: 0884 763 530
Електронна поща: [email protected]


село Пряпорец

Народно читалище „Христо Ботев 1928"

Адрес: село Пряпорец 6062
Електронна поща: [email protected]


село Ракитница

Народно читалище „Отец Паисий 1906"

Адрес: село Ракитница 6067
Телефон: (04116) 260; 0882 894 664
Електронна поща: [email protected]

Народно читалище  „Тракия 2007"

Адрес: село Ракитница 6067
Телефон: 0895 602 300
Електронна поща: [email protected]


село Руманя

Народно читалище „Съзнание 1938"

Адрес: село Руманя 6057
Телефон: (041173) 272; 0895 956 590
Електронна поща: [email protected]


село Самуилово

Народно читалище „Развитие 1923"

Адрес: село Самуилово 6051
Електронна поща: [email protected]


село Сладък кладенец

Народно читалище „Просвета 1898" 

Адрес: село Сладък кладенец 6064
Телефон:  0885 253 203
Електронна поща: [email protected]


село Старозагорски бани

Народно читалище „Христо Ботев 1952"

Адрес: село Старозагорски бани 6062, ул. „Старозагорска“ № 29
Телефон: (04111) 2299; 0889 891 179
Електронна поща: [email protected][email protected]


село Стрелец

Народно читалище „Христо Ботев 1926"

Адрес: село Стрелец 6092
Телефон: 0896 601 816
Електронна поща: [email protected]


село Сулица

Народно читалище „Пробуда 1928"

Адрес: село Сулица 6062
Телефон: (041112) 206; 0888 570 723
Електронна поща: [email protected]


село Хан Аспарухово

Народно читалище „Искра 1921" 

Адрес: село Хан Аспарухово
Телефон: 0889 463 040; 0896 750 344
Електронна поща: [email protected]


село Християново

Народно читалище „Съзнание 1933"

Адрес: село Християново 6072
Телефон: 0894 036 864
Електронна поща: [email protected]


село Хрищени

Народно читалище „Стефан Генчев 1901"

Адрес: село Хрищени 6050, ул. „Свобода“ № 29
Телефон: (04126) 2340; 0887 802 255
Електронна поща: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали