Новини на общински съвет

Общинските съветници на Стара Загора не одобриха продажбата на сградата на АГ комплекса

Общинските съветници на Стара Загора не одобриха продажбата на сградата на АГ комплекса

По време на 39-тото си редовно заседание, старозагорските общински съветници приеха с 33 гласа „за“, на второ четене, Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие „Гробищни паркове“, както и своя Етичен кодекс.

Стартира прием на документи за финансово подпомагане на двойки и жени за асистирана репродукция в Стара Загора

Стартира прием на документи за финансово подпомагане на двойки и жени за асистирана репродукция в Стара Загора

На 9 май, от 9:00 часа, в стая 215 на Община Стара Загора започва прием на документи за финансово подпомагане на процедури по асистирана репродукция на семейства, двойки във фактическо съжителство и жени без партньор, с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Стара Загора. Входирането в администрацията на нужната документация…

Над 50 предложения гласуваха общинските съветници в Стара Загора по време на априлското си заседание

Над 50 предложения гласуваха общинските съветници в Стара Загора по време на априлското си заседание

С 40 гласа „За“ и 11 „Против“ общинските съветници одобриха Бюджет 2022 г. на Община Стара Загора по време на днешното редовно заседание на Общинския съвет. Близо час продължиха дебатите преди приемането на най-важния финансов документ на Общината за годината. Макрорамката му е над 205 млн. лева. По време на…

На 20 април гласуват Бюджет 2022 г. на Община Стара Загора

На 20 април гласуват Бюджет 2022 г. на Община Стара Загора

53 предложения съдържа Дневният ред на Общинския съвет в Стара Загора за редовното априлско заседание, което ще се проведе на 20 април от 9:00 часа в зала „П.Р.Славейков“. В първа точка от дневния ред старейшините ще обсъдят и гласуват Бюджет 2022 на местната администрация. Това стана ясно днес от думите…

Над 80 точки гласуваха по време на мартенското заседание на Общински съвет Стара Загора

Над 80 точки гласуваха по време на мартенското заседание на Общински съвет Стара Загора

Над 80 предложения гласуваха по време на днешното редовно заседание на местния парламент общинските съветници в Стара Загора.Старейшините одобриха на второ четене приемането на Промени в Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията…

Над 80 точки влизат в дневния ред на мартенското заседание на Общински съвет Стара Загора

Над 80 точки влизат в дневния ред на мартенското заседание на Общински съвет Стара Загора

Над 80 предложения съдържа дневният ред на февруарското заседание на Общински съвет Стара Загора, което ще се проведе на 31 март от 9.00 часа в зала „П.Р.Славейков“, съобщи председателят на местния парламент Мария Динева. Тя уточни, че три точки са оттеглени от вносителя кмета на община Живко Тодоров. Това са предложенията…

Общинските съветници подкрепиха отдаване за безвъзмездно настаняване на украински граждани в ММЦ Стара Загора

Общинските съветници подкрепиха отдаване за безвъзмездно настаняване на украински граждани в ММЦ Стара Загора

С 43 гласа „За“ общинските съветници в Стара Загора подкрепиха предложението за предоставяне базата на Международен младежки център – Стара Загора, находяща се на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Княз Александър Батенберг“ № 19, при необходимост за безвъзмездно настаняване на украински граждани. Това решение беше взето по време на днешното…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали