Новини на общински съвет

Над 80 предложения ще обсъжда Общинският съвет на ноемврийското си заседание

Над 80 предложения ще обсъжда Общинският съвет на ноемврийското си заседание

Над 80 са предложенията, които влизат в дневния ред на 46-тото заседание на Общински съвет Стара Загора. Сесията за ноември ще започне в 9.00 часа на 24 ноември в зала „П. Р. Славейков“.

Близо 50 предложения ще разгледат общинските съветници на заседанието си в четвъртък

Близо 50 предложения ще разгледат общинските съветници на заседанието си в четвъртък

Близо 50 са предложенията, които са постъпили за разглеждане от Общинския съвет за този месец. Редовното заседание на общинските съветници ще се проведе на 27 октомври, от 9.00 часа, в зала „П. Р. Славейков“ на Община Стара Загора.

Доц. Злати Златев бе удостоен посмъртно с наградата „Почетен гражданин на Стара Загора“

Доц. Злати Златев бе удостоен посмъртно с наградата „Почетен гражданин на Стара Загора“

С пълно единодушие и явно гласуване, Общинският съвет удостои посмъртно твореца доц. Злати Златев с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора“. Наградата традиционно се връчва в навечерието на Празника на града – 5-ти октомври. В дневния ред на 44-тата сесия на местния парламент бяха разгледани близо 120 предложения.

Близо 120 предложения ще гласува Общинският съвет през септември

Близо 120 предложения ще гласува Общинският съвет през септември

На редовното заседание на Общински съвет Стара Загора за септември са внесени за обсъждане 116 предложения. Първата точка, която ще разгледат старейшините в четвъртък, е удостояване посмъртно с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора“ доц. Злати Златев.

Втори прием на документи за финансово подпомагане на двойките с репродуктивни проблеми от Стара Загора

Втори прием на документи за финансово подпомагане на двойките с репродуктивни проблеми от Стара Загора

Помощта се отпуска един път годишно в рамките на текущата година, при условие, че кандидатът не е одобрен за финансово подпомагане от други фондове за същия период и за същата процедура.

Общинските съветници подкрепиха учредяване на СНЦ „Водородна долина Стара Загора“

Общинските съветници подкрепиха учредяване на СНЦ „Водородна долина Стара Загора“

Учредяването на право на строеж  - съгласно чл. 45 ал.8 от НРПУРОС на Община Стара Загора, ще бъде внесено за обсъждане и гласуване едва след като СНЦ „Водородна долина Стара Загора“ удостовери, че проектът „Загора Устойчив Водороден Регион“ е получил одобрение и финансиране.

Общинският съвет на Стара Загора се събира извънредно за заседание в петък

Общинският съвет на Стара Загора се събира извънредно за заседание в петък

Дневният ред на сесията включва 2 предложения - Финансиране на неспециализирани паралелки с брой ученици под нормативно определения минимален брой в училищата в община Стара Загора за учебната 2022/2023 г. и Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Дълбоки.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали