Делегация на Европейската комисия е на посещение в Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
Делегация на Европейската комисия е на посещение в Стара Загора

От 28 ноември до 2 декември, делегация на Европейската комисия е на посещение в Стара Загора. Екип на генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия ще бъде тук по покана на българските власти. Начело на делегацията е г-жа Анес Монфре, началник на отдела за България, Унгария и Словения, който отговаря за изпълнението на Споразумението за партньорство, както и програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Фонда за справедлив преход на трите държави.

За България отделът следи за изпълнението на Споразумението за партньорство и на оперативните програми за периода 2014 – 2020 и ще наблюдава и изпълнението на новото Споразумение за партньорство и програмите за 2021 – 2027: „Транспортна свързаност“, „Околна среда“, „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Техническа помощ“, „Развитие на регионите“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.

По време на посещението представителите на Европейската комисия ще вземат участие в Комитетите за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна свързаност“ (ОПТТИ) и Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) в Стара Загора, както и на Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) в София.

Делегацията ще посети и проекти, финансирани по трите програми в Стара Загора и съседни общини. На 29 ноември представителите на Комисията  участват в регионална среща с бизнеса „От наука към иновации“, организирана от Изпълнителна агенция „Програма за образование“.

На 1 декември, екипът ще се срещне с кмета на общината Живко Тодоров, а от 10.00 часа ще бъде дадена пресконференция в сградата на Община Стара Загора.

Автор: Стефани Бабадалиева
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали