Допълнителен прием обяви Стопанският факултет при Тракийския университет

Размер на шрифта: A A A
Допълнителен прием обяви Стопанският факултет при Тракийския университет

Допълнителен прием на студенти обяви Стопанският факултет при Тракийския университет за учебната 2022-2023 година. Специалностите,  за които може да се кандидатства в редовна и задочна форма на обучение са  – „Аграрна икономика“, „Бизнес икономика“, „Местни финанси“ и „ИТ в икономиката и управлението“. В някои от тях има възможност и за държавна поръчка. В редовна форма и държавна поръчка са „Информационни технологии“ и „Софтуерно инженерство“.

За специалностите „Софтуерно инженерство” и „Информационни технологии” балът се образува от удвоената оценка от теста по математика; оценката от ДЗИ по математика; ДЗИ по български език и литература плюс оценките по математика и по информационни технологии (при липса на оценка по информационни технологии, се взима оценката по математика) от дипломата за средно образование.

За специалностите „Бизнес икономика”, „Аграрна икономика и търговия”, „Регионална икономика и управление”, „Местни финанси“ и „Информационни технологии в икономиката и управлението“ балът се образува от удвоената оценка от теста по математика, география, изпита по обща езикова култура или оценката от ДЗИ по български език и литература, математика или география плюс оценките по математика и география от дипломата за средно образование или от удостоверението за първи гимназиален етап.

Автор: Красимира Кънева
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали