Иванка Сотирова бе избрана за омбудсман за община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
Иванка Сотирова бе избрана за омбудсман за община Стара Загора

На свое извънредно заседание Общинският съвет в Стара Загора избра нов обществен посредник. С 34 гласа бе подкрепена кандидатурата на Иванка Сотирова. Вотът бе таен, а общо в гласуването се включиха 43 от старейшините. Другите двама, които бяха допуснати до крайната фаза на конкурса, бяха Георги Туртуриков и Анелия Калчева.

Общо три точки включи дневният ред на заседанието, провело се на основание чл.50, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Съветниците подкрепиха с пълно мнозинство Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора. В тази връзка, ОбС подкрепя разчетите на приходите и разходите по общинския бюджет до официалното му приемане.

Съветниците освободиха частично от заплащане на местни такси ползвателите на общински терени за разполагане на маси за консумация за срок от 9 месеца, считано от 1 април 2023 г. Определеният съответен размер на таксата по 22, ал. 4, т. 9 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, за периода ще бъде в размер на 50 на сто.

Автор: Красимира Кънева

Временна организация на движението на МПС и обходен маршрут за обществения транспорт по част от ул. „Капитан Петко Войвода“

Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали