Кметът Живко Тодоров представи балансиран проект на Бюджет 2023 на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
Кметът Живко Тодоров представи балансиран проект на Бюджет 2023 на Община Стара Загора

„Бюджет 2023 на Община Стара Загора предстои да бъде разгледан на извънредно заседание на Общински съвет в началото на септември. Такива са обстоятелствата, поради закъснялото приемане на Държавния бюджет. При изготвянето на тазгодишния, сме се водили от аспектите, които са ни били приоритет в предходните години – приходната част да отговаря на разходната, за да нямаме дефицити, неосигурени от финансовата рамка. Данъците и таксите и тази година няма да бъдат повишени. Увеличение не е имало от 2012 година. Това е жест към старозагорци и към бизнеса“, каза кметът Живко Тодоров по време на публичното обсъждане на проекта тази вечер в зала „П. Р. Славейков“ на Общинска администрация. От думите му стана ясно, че запазването и занапред на размера на общинските такси и налози ще бъде предизвикателство на фона на непрекъснато растящите разходи на местно и национално ниво, като повишаването на минималната и средната заплати, цените на консумативите и др.

"При разходите по сектори, най-голям дял е отделен за „Образование“ – 43.40%, на второ място за „Култура“, а на трето са средствата, предвидени за инфраструктура. Това са най-важните сфери за хората – подобряване на средата в детски ясли и градини, училища, площадки за спорт и игра, инвестиции в улици и ремонт на сгради на културни институти“, посочи още кметът Тодоров. Той припомни, че след завършването на един от емблематичните обекти – Летен театър, към момента се извършва ремонт на сградата на Драматичен театър „Гео Милев“. „Заделена е голяма част от Капиталовата програма за ремонт на пътната инфраструктура, тъй като годината съвпада с мащабния ремонт на ВиК мрежата в града, след който следва да бъдат обновени улиците. Интензивно се работи през летните месеци“, допълни кметът на Стара Загора.

„В практиката на общините, може би това е най-късният срок, в който се приема бюджет за текуща година. Добрата страна е, че ние всъщност през тези изтекли над осем месеца, записаното като проект, вече е реализирано. Това беше възможно след приемане на разчети по бюджета, за да изпълняваме основните функции и ангажименти на Общината“, посочи Цанка Ганева – директор Дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности“ на Община Стара Загора.

„Проектобюджетът на Община Стара Загора за 2023 година е 234 567 394 лв. Сумите за  държавни дейности са 146 724 030 лв., а за местни  - 87 843 364 лв.  Текущият бюджет на Общината е в размер на 198 558 987 лв., а капиталовият е 36 008 407 лв. Проектът е съобразен с принципната политика, залегнала в мандатната програма  за управление 2019-2023 година, целяща постигане на достоен стандарт на живот, съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена среда, съвременни  условия за образование, бизнес и инвестиции в град с богат културен и спортен  календар, туристически атракции и не на последно място висока степен на социална чувствителност и толерантност“, допълни главният финансист на Общината.  От думите на Ганева стана ясно, че в проекта са заложени редица мерки, акценти и параметри, които са насочени към подкрепа на широк кръг от жители на общината с различни потребности в настоящата кризисна ситуация, пенсионери, социално слаби граждани, учители, деца, ученици, младежи, спортни и културни деятели, както и към бизнеса, което характеризира бюджета като антикризисен.

Като акценти в инвестиционната програма на Общината за 2023 година се открояват ремонтни дейности за подобряване на средата в ДГ №31 „Слънце“, ДГ №23 „Кипарис“, ДГ №33 „Люляк“, НУ „Зора“, основен ремонт на физкултурния салон в ОУ „Кольо Ганчев“, както и дворните пространства на ясли №3, 6, 9.

При обновяването на пътната инфраструктура влизат ремонтите на улиците „Промишлена“, „Войвода Стойчо Черногорски“, „Генерал Гурко“, „Васил Левски“, „Св. Патриарх Евтимий“,  отсечката на „Августа Траяна“ от бул. „Руски“ до ул. „Иван Вазов“, уличната мрежа в кв. „Три чучура – юг“ и други.

Предвидени са средства за изграждане на велосипедна и пешеходна алеи по част от бул. „Св. Патриарх Евтимий“, както и закупуване на нов репатриращ автомобил.

Инвестициите, финансирани със средства на Европейския съюз, включват проектите „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора“, „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух", „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в Общините в България“, „Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в Община Стара Загора“, „ММЦ-Мисли локално, действай глобално“ и „Продължаваща подкрепа за деинституционализацията на децата и младежите - Етап 2“.

По проект „Красива България“  към Министерство на труда и социалната политика се работи по реконструкция и благоустрояване на двора на детска ясла №7 „Еделвайс“. Общата стойност на дейностите е 336 002 лв. с ДДС, от които 235 202 лв. е съфинансирането от Община Стара Загора.
По време на дискусията кметът Живко Тодоров посочи, че паралелно с подмяната на водопроводната и канализационната мрежа в града се изгражда и поливен водопровод, който е между парковете „Загорка“ и „Александър Стамболийски“. Той ще захранва с вода ЦГЧ и ще подпомогне поддръжката на зелените площи чрез сондажи. „В момента се работи по бул. „Св. Патриарх Евтимий“ за възстановяване на компрометираните тръби. Не е ефективно и правилно да се поливат многото паркове с водоноски. Моментът е изключително подходящ и го използваме“, посочи кметът. Като основен проблем при качественото изпълнение на комуналните услуги, Тодоров отбеляза липсата на желаещи да работят в озеленяването и чистотата. Кметът коментира още, че се работи поетапно по рехабилитация на пътните настилки в малките населени места, но ресурсите не достигат за основни и мащабни ремонти. „Няма европейски проекти в това направление, защото Стара Загора е голяма община и не може да се възползва от средства за обновяване на 4-класна пътна мрежа. Имаме готовност за цялостни ремонти, но очакваме помощ от държавата“, каза Тодоров.

Близо два часа продължи представянето и обсъждането на проектобюджета за 2023 г. На него присъстваха зам.-кметовете на Община Стара Загора Радостин Танев, инж. Янчо Калоянов, Надежда Чакърова и Милена Желева, ръководители и представители на дирекции и отдели в Общинска администрация, общински съветници, членове на партийни и обществени организации, граждани и медии.

Автор: Красимира Кънева
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали