Международна конференция по културна астрономия ще се проведе в Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
Международна конференция по културна астрономия ще се проведе в Стара Загора

Двадесет и осмата Международна конференция на Европейското дружество за астрономия в културата (SEAC) ще се проведе от 6 до 10 септември 2021 г. в Стара Загора в Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“.

Културната астрономия и древното наблюдение на небето е темата на  форума. Хората винаги са разглеждали своята среда, включително небето и небесните явления. Те действат в съответствие с тези явления, отразяват ги в местата си на обитаване и изграждат своите мирогледи. Културната астрономия - археоастрономията и  етноастрономията - изучава възприятията и разбирането на човечеството за астрономическите явления в цялата човешка история и сред всички култури и показва как астрономията е вплетена в ежедневието и духовния живот, разкривайки прозрения в представите на хората за пространството и времето. Изследванията в областта на културната астрономия са интердисциплинарни и обединяват приноса на различни естествени, социални и формални науки като астрономия, антропология, история (също и история на изкуството, науката и религиите), археологията, архитектурата и математиката. Изследвания, които дават доказателства за астрономическите практики и вярвания на народите от древните епохи, свързват най -ранните наблюдатели на небето със съвременните астрономи и космолози.

На конференцията, която ще бъде от хибриден тип – на място и дистанционно, ще бъдат представени  шестдесет научни трудове на изследователи от 19 държави в Европа и Северна и Южна Америка - Аржентина, Австрия, България, Естония, Франция, Финландия, Германия, Гърция, Италия, Мексико, Полша, Румъния, Сърбия, Словения, Испания , Швеция, Швейцария, Великобритания и САЩ. Авторите се опитват да отразят най-важните етапи от развитието на човешкото разбиране и придобиване на знания, с практически и свещен смисъл, върху структурата на света около нас въз основа на резултатите от наблюдението на небето от самото начало, от изучаването на древни паметници (астрономически обсерватории, светилища с погребения и олтари, петроглифи и картини, мегалитни паметници с цел създаване на календар), чрез средновековна и съвременна астрономия към методология, философия и преподаване в културната астрономия и астрофизика и дори кариери на съвременни учени.

Автор: Росица Въльовска
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали