Монтират нови отводнителни улеи на проблемни места в Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Започва монтиране на нови отводнителни улеи, с цел да се уловят повърхностните дъждовни водни количества на проблемни участъци в Стара Загора. Причината е голямата денивелация на терена на града и съществуващите надлъжни наклони на уличната мрежа, които при обилни валежи, допринасят за събиране на голямо количество вода по уличната мрежа.

Направена е експертна оценка за местата на улеите, които са в съответствие със съществуващата канализационна мрежа и нейната възможност да поема дъждовните води. Новите отводнителни съоръжения ще бъдат с по–големи отвори на решетките от поставените до момента и с висок клас на натоварване - F900. Предвижда се поставянето им на следните проблемни места:

- кръстовище на ул. „Д-р Тодор Стоянович“ и ул. „Цар Калоян“;

- кръстовище на ул. „Княз Ал. Батенберг“ и ул. „Цар Калоян“;

- кръстовище на ул. „Княз Ал. Батенберг“ и бул. „Цар Симеон Велики“;

- кръстовище на бул. „Цар Симеон Велики“ и ул. „Х. Д. Асенов“;

- напречните улици на ул. „Св. Княз Борис“, в участъка от ул. „Княз Ал. Батенберг“ до ул. „Хаджи Димитър Асенов“.

Монтирането на новите улеи ще започне поетапно, като жителите на Стара Загора ще бъдат уведомявани предварително за временно преустановяване на движението.

 

 

19. 07. 2019 г.

Автор: Красимира Кънева
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали