На 20, 21 и 23 май 2024 г. мобилни пунктове в град Стара Загора ще събират опасни битови отпадъци

Размер на шрифта: A A A
На 20, 21 и 23 май 2024 г. мобилни пунктове в град Стара Загора ще събират опасни битови отпадъци

За първи път ще се използва мобилна лаборатория, която ще анализира на място и ще прецени как да се третира ненужният продукт.

 

Традиционна пролетна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата се организира в месеца на екологията от Община Стара Загора и фирма „БалБок Инженеринг“ АД. Месец май е наситен със събития, подготвени от екипа на зам.-кмета Радостин Танев, чийто ресор е „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“.

Събирането на излишните продукти от бита на домакинствата ще се проведе на 20 и 21 май 2024 г. Извънредно на 23 май 2024 г. „БалБок Инженеринг“ АД ще представи иновативна мобилна лаборатория и ще бъдат направени демонстрации за идентифициране на опасни отпадъци с неизвестен състав и произход.    

Събирането на опасни битови отпадъци е част от реализацията на ангажимента, който Община Стара Загора има в изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците, както и на политиката за насърчаване на устойчивото развитие.

График за събиране на опасни битови отпадъци през  пролетта на 2024 г.

Дата

Работно време

Локация на мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

 

20.05.2024 г.

/понеделник/

от 10:00 ч.

до 16.00 ч.

 Паркинг  парк „Артилерийски“, до ул. „Одринска епопея“

 

21.05.2024 г.

/вторник/

от 10:00 ч.

до 16.00 ч.

Паркинг до парк „Зелен клин“

 

 

23.05.2024 г.

/четвъртък/

от 10:00 ч.

до 16.00 ч.

Паркинг  парк „Артилерийски“, до ул. „Одринска епопея“

ИЗВЪНРЕДЕН ПУНКТ ЗА ОТПАДЪЦИ С НЕИЗВЕСТЕН СЪСТАВ ОТ ДОМАКИНСТВАТА

Основните групи опасни отпадъци, които образуваме в нашите домове са:

  • Живачни термометри и ампули, живак;
  • Лакове и бояджийски материали;
  • Домакински препарати и химикали;
  • Мастила и замърсени опаковки;
  • Препарати за растителна защита;
  • Лекарства с изтекъл срок на годност.

Опасните отпадъци можем да познаем по символите за опасност, които са изобразени на опаковките им. На тях обикновено е изписано: експлозивно, запалимо, окисляващо, остра токсичност, сериозна опасност за здравето, корозивно, опасно за околната среда, опасно за здравето!

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата и системите за оползотворяване на отпадъци.

Опасните отпадъци се приемат безвъзмездно!

За повече информация, моля посетете:

http://www.balbok.com/bg/products/Natsionalna-sistema-za-sybirane-na-opasni-otpadytsi-ot-domakinstvata.

https://waste.bg/wp-content/uploads/2024/03/grafik-2024.pdf.

 

Община Стара Загора е третата община в България, която стартира въвеждането на национален телефон за информация и приемане на заявки за събиране на опасни битови отпадъци от адрес :

 0700 11 750 (от понеделник до петък в работни дни от 9 до 17 часа).

Община Стара Загора призовава гражданите да се включат в кампанията за предаване на опасни отпадъци от домакинствата.

Да проявим отговорно отношение към здравето си и околната среда и да предадем наличните си опасни битови отпадъци в мобилните пунктове!

Автор: Нина Цанева
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали