На обществено обсъждане днес в Община Стара Загора бяха представени възможности за финансиране с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“

Размер на шрифта: A A A
На обществено обсъждане днес в Община Стара Загора бяха представени възможности за финансиране с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“

Информационна среща по повод представяне на указанията, възможностите за финансиране и стъпките, които трябва да извървят потенциалните бенефициенти разясни Георги Симеонов - директор на дирекция „Европейски програми и протокол“ и ръководител Звено за подбор на проектни идеи при Община Стара Загора.

По време на обсъждането стана ясно, че Община Стара Загора има подготвени три индикативни проектни идеи на стойност 33 милиона лева.

Изграждане на продължение на бул. „Славянски“ до ул. „Алеко Константинов“ с изграждане на кръгово кръстовище на бул. „България“ – индикативна стойност на проектното предложение – 25 милиона лева.

Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Художествена галерия в гр. Стара Загора, индикативна стойност: 5 милиона лева.

Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Център за образование и квалификация /езикова школа/ в гр. Стара Загора, индикативна стойност: 3 милиона лева

Основна цел на кандидатстването с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, е приоритизацията на проекти, адресиращи нуждите на местните общности в съответствие с Плана за интегрирано развитие на община Стара Загора. Както и за насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично развитие, култура, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността в градските райони.

Предвиденият размер на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ за Община Стара Загора е в размер на 50 018 784 лева.

БФП за една проектна идея не може да бъде по-малък от 1 %, а максималният размер, независимо от вида на мерките и броя на партньорите включени в нея, не може да надвишава 50 % от заделения за Община Стара Загора индикативен бюджет.

Допустими мерки по програмата са инфраструктура за насърчаване на икономическата активност, енергийна ефективност, устойчива мобилност, включително градска мобилност и пътна безопасност. Също така образователна, здравна, социална и зелена инфраструктура, както и култура, спорт и туризъм

Продължителността на дейностите, включени в проектните идеи, трябва да не надвишава 36 месеца.

Указанията за начина на кандидатстване по Приоритет 1 ,,Интегрирано градско развитие“ по ПРР са качени на заглавната страница на официалния сайт на Община Стара Загора - ,,Програма „Развитие на регионите 2021-2027“ Приоритет 1 ,,Интегрирано градско развитие“ и в секция ,,Обявления’’. https://www.starazagora.bg/bg/obyavleniya/pokana-za-podavane-na-proektni-idei-za-izpalnenie-na-plana-za-integrirano-razvitie-na-obshtina-stara-zagora  

Кандидатстването с проектни идеи по процедурата се извършва чрез електронния адрес на Община Стара Загора: [email protected]

Крайният срок за подаване на проектни идеи е до 17:30 ч. на 09.05.2024 г.

 

Автор: Жейна Желева
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали