На публично обсъждане представиха инвестиционно намерение за изграждане на иновативна технология за преработка на общинските битови отпадъци

Размер на шрифта: A A A
На публично обсъждане представиха инвестиционно намерение за изграждане на иновативна технология за преработка на общинските битови отпадъци

Днес в Община Стара Загора се проведе обществена дискусия, за набиране на мнения и идеи, относно инвестиционно предложение за  бъдещото развитие на инфраструктурата и въвеждане на нови технологии за преработка и крайно обезвреждане чрез енергийно оползотворяване на общинските битови отпадъци.

„Депото, което беше изградено в Ракитница е на предела на своя капацитет има възможност за експлоатация в рамките на максимум три години за нас е важно да имаме алтернатива. Алтернатива, но не на всяка цена. По-важно е от екологична гледна точка всичко да е както трябва и да бъде по начин полезен за Стара Загора“, каза в началото на срещата зам.-кметът Йордан Николов.

На общественото обсъждане Николай Тодоров, представител на фирмата представила инвестиционното намерение, разясни на присъстващите какво включва проектът. „Инвестиционно намерение включва изграждането на комплекс за сепариране на твърди битови отпадъци, неподлежащи на последващо рециклиране. За да не се изхвърлят на депото Европа налага до 2035 година да бъдат намалени до максимум 10 на сто депонираните отпадъци. Нашата технология ги третира в безкислородна среда чрез перолизна диструкция извлича всички енергийни стойности от отпадъците, превръщайки ги в енергийни суровини като газ, перолизно масло и пирокарбон, която се превръща в електрическа енергия“, обясни Тодоров. Той допълни, че  годишната производителност на инсталацията -55 000т/г.

Дискусията предизвика дебат, който ще продължи на 1 март (вторник) от 17.30часа в зала „П. Р. Славейков“ в сградата на Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107 с представяне на мултимедийна презентация, онагледяваща процеса на извършване на енергийното оползотворяване на отпадъците. Община Стара Загора отправя покана към всички заинтересовани страни за участие в Общественото обсъждане.

Автор: Община Стара Загора - Пресцентър
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали