Над 70 предложения влязоха в дневния ред на юлското заседание на Общинския съвет

Размер на шрифта: A A A
Над 70 предложения влязоха в дневния ред на юлското заседание на Общинския съвет

С минута мълчание в памет на д-р Богдана Димитрова, председател на Общинския съвет в Стара Загора, мандат 1994-1999 г., която почина вчера на 83-годишна възраст, започна редовното юлско заседание на Общинския съвет на Стара Загора.

Над 70 предложения разгледаха днес общинските съветници. С 36 гласа бе приет отчетът за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за изминалата година. 38 от съветниците подкрепиха още и Промяна по бюджета на община Стара Загора, вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2022 година. В тях се включват проекти за благоустрояване на дворното пространство на Детска ясла № 12 „Боровец“, извършване на ремонт на покрива на кухненския блок в XIII ОУ „П. Хилендарски“, увеличаване на средствата за ремонт на санитарни възли XI ОУ „Н. Лилиев“ и други.  Допълнителни 60 хил. лева ще бъдат насочени към читалища на територията на общината – предстои ремонт на сградите в селата Калояновец и Хан Аспарухово.

Старейшините дадоха своето съгласие Планът за интегрирано развитие на (ПИРО) 2021-2027 на Община Стара Загора да бъде актуализиран, в Приоритет 4. „Зелена и климатично неутрална община“, мярка 2 „Опазване на околната среда“, с включването на приоритетна идея 6 „Обновяване на Зоопарк Стара Загора“. По този начин ще бъде възможно осигуряването на допълнително оборудване за ветеринарномедицинския сектор, за дигитализация на обитателите, изграждане на музейна експозиция и други. Приетото днес предложение дава предпоставка за продължаване и надграждане на процеса на обновяване на Зоопарка.

По искане на директора на Общинско предприятие „Ученическо хранене“ и в отговор на повишаване на цените на различни хранителни продукти, бе гласувано увеличаване на купона за обяд на ученици - от 2.10лв. на 3.00лв. Предприятието получава от бюджета на училищата по 0,80лв. на купон за поевтиняване на храната. С мнозинство бе подкрепено предложението, което влиза в сила от 1 септември. Актуализирана бе и цената на превозните документи, за да се запази финансовата стабилност на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД. Към момента действащата цена за градски билет бе 1,30 лв. с ДДС, от 1.01.2022 година. В мотивите на управителя на дружеството е записано, че след изчисление на цената на градски билет, направено след приключване на месец май, методиката за ценообразуване показва стойност от  1.56 лв. с ДДС. Предложението за актуализиране на тарифната политика на 1.50 лв. с ДДС, което бе подкрепено днес с 37 гласа, влиза в сила от 1 август. Билетът за комбинирано пътуване в рамките на 60 минути на територията на града, съгласно определените граници на Общия устройствен план, ще бъде 2 лева. Същият вариант за 120 минути ще струва 2.50 лв. Закупуване на 100 електронни билета за 1 превозно средство ще бъдат на обща стойност 120 лева. Те важат за 6 месеца от датата на покупка. На юлската сесия бе подкрепено и подпомагане на пътуването на различни социални групи. Намаленията при пътуването имат за цел да насърчат използването на абонаментни карти без ограничение на броя на пътуванията на преференциални цени, вместо с билети.

Съветниците дадоха съгласие Марина Станчева да бъде временно изпълняващ длъжността Кмет на село Дълбоки, до полагане на клетва от новоизбран кандидат за такъв.

Общинският съвет промени мястото на предоставяне на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“. Считано от 1 август новият адрес е ул. „Родопи“ №48. Ползвателите на услугата също са увеличени от 20 на 30.

Община Стара Загора получи съгласие за придобиване на улици на територията на Индустриална зона „Загоре“.

Разгледани и гласувани бяха още и отчетите за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода януари – юни 2022г. и на Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости през 2020 година. Съветниците гласуваха и Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник на територията на община Община Стара Загора и становища по тях за периода януари – юни 2022 година. Постъпилите в приемната и заведени в регистъра сигнали, жалби, запитвания и молби за съдействие към обществения посредник възлизат на 173 броя – 74 през първото тримесечие на годината и 99 през второто. Случаите с казуси по ЗУЕС са с най-голям брой.  Отношенията в етажните собствености ще продължат да бъдат невралгична тема за жалби, сочи докладът. Омбудсманът е бил търсен и по върпоси, касаещи обслужване в администрации, както и проблеми с ВиК дружество, опериращо в общината. Целият документ е публикуван на страницата на омбудсмана.

В началото на сесията, общинският съветник и член на Постоянната комисия по социална политика Галина Господинова връчи от името на Национален алианс на хора с редки болести Грамота „Благородно сърце“ на председателя на Общинския съвет Мария Динева, на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров и на председателя на социалната комисия Явор Гънчев. Отличието е за подкрепата и помощта им при реализацията на Първа национална конференция „Лечение с растежен хормон – реалност, проблеми и перспективи при отделните индикации в България“, която се проведе през изминалите почивни дни в града.

 

 

Автор: Красимира Кънева

Улици с временна организация на движението във връзка с изпълнението на проекта за реконструкция на водопроводната мрежа в Стара Загора към 28 септември

Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали