Община Стара Загора изказва несъгласие за разработване на находище "Кереч Търла" още през 2013 година

Размер на шрифта: A A A
Община Стара Загора изказва несъгласие за разработване на находище

Във връзка с инвестиционното предложение за "Изграждане на кариери за добив на варовици и доломити в концесионна площ "Кереч търла" Община Стара Загора предоставя своето становище, изразено още през 2013 година. 

Автор: Павлина Дудева
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали